Фінансова діяльність закладу за І півріччя 2015 року

Назва видатків

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Видатки споживання – разом, з них

438480,00

438480,00

Оплата праці

363050,00

363050,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

75430,00

75430,00

Видатки розвитку

0,00

0,00

Усього

438480,00

438480,00

0,00