Фінансова діяльність закладу за 2014 рік

Назва видатків

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Видатки споживання – разом, з них

915396,00

915396,00

Оплата праці

574123,00

574123,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

111780,00

111780,00

Видатки розвитку

0,00

0,00

Усього

915396,00

915396,00

0,00