План роботи на 2020 рік

І. Аналіз діяльності закладу за 2019 рік та основні орієнтири роботи на 2020 рік

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Конституції України, наказів Міністерства освіти і науки України, Положення «Про позашкільний навчальний заклад», Статуту Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпровської міської ради затвердженого наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 08.11.2016р. №262, відповідно до плану роботи на 2019 рік педагогічний колектив закладу спрямовував свою роботу на виконання освітньої програми закладу, яка була затверджена у серпні 2019 року на педагогічній раді (протокол № 2 від 28.08.2019)

КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР – профільний заклад позашкільної освіти в якому на 72% розкрито гуртки художньо-естетичного напряму як профільного, та 28% гуртків іншого напряму (соціально-реабілітаційного та гуманітарного напряму). Гуртки закладу 100 % є бюджетними.

Художньо-естетичний напрям

Соціально-реабілітаційний

напрям

Гуманітарний напрям

музичний профіль

театральний профіль

хореографічний профіль

декоративно-ужитковий профіль

образотворчий профіль

гурток естрадного мистецтва

театральний гурток

гурток сучасної хореографії

гурток петриківського розпису

гурток образотворчого мистецтва

гурток психоемоційного розвитку

гурток англійської мови

гурток фольклорного

мистецтва

театральний гурток

гурток сучасної хореографії

гурток декоративно-ужиткового мистецтва

гурток образотворчого мистецтва

гурток творчого розвитку дошкільнят

театральний

гурток

хореографічний гурток

гурток «Мистецтво нашого народу»

гурток творчого розвитку дошкільнят

гурток творчого розвитку дошкільнят

2 гуртка

3 гуртка

3 гуртка

3 гуртка

2 гуртка

4 гуртка

1 гурток

Гуртки Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді працювали за навчальними програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки України 2015-2018 років, а також за програмами, затвердженими місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Навчання та виховання в закладі здійснюється українською мовою.

В основу освітнього процесу були покладені орієнтири щодо класифікації гуртків за трьома рівнями навчання: початковий, основний, вищий.

Навчальні рівні

Кількість груп

Кількість вихованців

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Початковий

38

35

38

524 (85,3%)

414 (68,7%)

526 (85%)

Основний

4

7

6

60 (9,8%)

174 (28,8%)

90 (15%)

Вищий

2

-

-

30 (4,9%)

0%

0%

Одне із соціальних завдань позашкільної освіти – надання послуг дітям із незахищених верств населення. 10,3 % вихованців Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді – діти пільгових категорій.

Соціальний паспорт Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді 2018/2019 навчального року: діти сироти та діти які позбавлені батьківського піклування- 2, діти, діти із багатодітних родин – 46, діти з особливими освітніми потребами - 2 , діти, родини яких опинилися у складних життєвих обставинах – 14.

В центр уваги педагогічних працівників закладу поставлена проблема розвитку творчої особистості, своєчасного виявлення обдарованих дітей шляхом використання засобів, які стимулюють розвиток їхніх творчих потенційних можливостей та базових життєвих компетентностей. Відповідно до проведеної роботи вихованці нашого закладу в 2019 році досягли певних результатів. У 2019 році вихованці закладу взяли участь та отримали нагороди в різноманітних конкурсах. Загалом у 2019 році до участі у 19 конкурсах та фестивалях залучено 101 вихованець.

Результативність участі у конкурсах вихованців гуртків

Рівень конкурсу

Загальна кількість

учасників

Якість участі

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Лауреат

Переможець

Міський

68

6

1

-

-

17

Обласний

24

-

-

-

1

-

Всеукраїнський

9

1

1

-

2

-

Ефективним методом підвищення мотивації дітей до пізнання й творчості стало впровадження в практику роботи проведення міських заходів за участю керівництва департаменту гуманітарної політики. Це дало можливість продемонструвати свої здібності та вже досягнуті результати навчання, сприяло підвищенню мотивації дітей до пізнання й творчості, вдосконаленню результатів спільної діяльності. У 2019 році закладом було організовано та проведено 2 міських заходи, а саме 3 квітня 2019 року до 101 –ї річниці з дня народження О.Гончара на Європейській площі пройшла акція «2019 секунд. Читаємо Гончара», до якої долучилися вихованці закладів загальної середньої освіти, учні театрального коледжу, мешканці міста.

1 вересня 2019 року було організоване «Місто мрій» на відкритому майданчику СЗШ №68, з метою популяризації закладу.

20 грудня 2019 року на відкритому майданчику СЗШ №117 були проведені зимові забави «Дивосвіт різдвяних свят»

21 грудня 2019 року відбулося урочисте відкриття оновленого кабінету петриківського розпису, в рамках якого пройшли майстер-класи та вікторина.

Протягом року вихованці закладу стали активними учасниками та співорганізаторами міських заходів, таких як свято Масляної (парк ім. Писаржевського), День позашкілля (парк ім. Т.Г. Шевченка), День гарбуза (Амурський парк).

Загалом впродовж 2019 року колективом Центру проведено 110 масових заходів, якими охоплено близько 4066 дітей.

З метою зростання позитивного іміджу Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді діяльність, досягнення позашкільного закладу відображаються на веб-сайті Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді, в соціальній мережі Facebook.

За результатами даного аналізу завданнями роботи на 2020 рік стануть:

1. Створення системи національно-патріотичного виховання через формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини.

2. Проведення масових  заходів, забезпечення участі вихованців гуртків та учнів в різних етапах міських, обласних та Всеукраїнських оглядах, конкурсах, виставках, фестивалях;

3. Охоплення дітей та підлітків якісними послугами позашкільної освіти, створенням умов для безпечної, змістовної зайнятості дітей, допомоги у підготовці дітей до самостійного відповідального життя;

4. Забезпечення доступності та якості освіти для дітей з обмеженими можливостями та дітей соціально незахищених категорій;

5. Створенням дієвої взаємодії з сімейно-родинним оточенням вихованців, залучення батьків до творчої співпраці, сприяння збереженню народних традицій та звичаїв, забезпеченню спадкоємності поколінь;


 

 

ІІ. Організація освітнього процесу

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Проведення інструктивних нарад з педагогами щодо ведення обов`язкової ділової документації

січень

вересень

заступник

директора з НВР


2

Підготовка соціального паспорта гуртка (скласти списки соціально незахищених дітей, що є членами гуртків: дітей з особливими потребами, сиріт, напівсиріт, з неблагополучних сімей, таблиця)

січень

вересень

адміністрація, заввідділом


3

Перевірка оформлення журналів обліку гурткової роботи

щоквартально

заступник директора з НВР


4

Перевірка укомплектованості навчальних груп

щоквартально

адміністрація


5

Проведення засідань педагогічних рад (за окремим планом)

протягом року

адміністрація


6

Вивчення стану роботи гуртків ( за окремим планом)

протягом року

адміністрація


7

Перевірка стану готовності кімнат для гурткової роботи, матеріально-технічної бази, технічних засобів до початку навчального року

вересень

адміністрація, ПК


8

Підбір програм для гурткової роботи, затверджених Міністерством освіти і науки України

до 01 вересня

заступник

директора з НВР,

керівники гуртків


9

Проведення заходів, спрямованих на комплектацію груп гуртків (подання реклами в школи міста, відвідування керівниками гуртків батьківських зборів в закладах загальної середньої та дошкільної освіти, проведення майстер-класів)

01-15 вересня

протягом року

адміністрація, керівники гуртків


10

Організація прийому вихованців, комплектування груп

01-15 вересня

адміністрація, керівники гуртків


11

Складання розкладу занять гуртків та його затвердження

до 01 вересня

до 15 вересня

до 1 січня (за необхідності)

заступник

директора з НВР


12

Організація навчально-тематичного планування роботи гуртків на ІІ семестр 2020/2021 навчального року та І семестр 2020/2021 навчального року,

грудень

вересень

адміністрація, керівники гуртків


13

Укладання та затвердження освітньої програми на 2020/2021 навчальний рік

вересень

педагогічний колектив


14

Складання і затвердження тарифікаційних списків педпрацівників

вересень

директор


15

Проведення організаційних зборів в гуртках, створення органів самоврядування

вересень

адміністрація, керівники гуртків


16

Складання та затвердження графіка відкритих занять та виховних заходів

жовтень

методист


17

Складання та затвердження графіка взаємовідвідування занять керівниками гуртків

жовтень

методист


18

Планування роботи структурних підрозділів на 2020 рік

грудень

керівники підрозділів


19

Укладання та затвердження річного плану роботи

грудень

директор


20

Організація планування освітньої роботи та затвердження планів структурних підрозділів на 2020 рік

грудень

адміністрація, керівники гуртків


 

 

ІІІ. Управління освітнім процесом

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Складання графіка щорічних основних відпусток працівників закладу

до 5 січня

директор


2

Організація діловодства за зверненнями громадян, підготовка звітів

січень

червень

відповідальна особа за наказом


3

Організація розподілу попереднього навантаження педагогічних працівників на 2020/2021 навчальний рік

квітень

адміністрація

ПК


4

Організація роботи щодо розроблення навчального плану на 2020/2021 навчальний рік

серпень

адміністрація


5

Формування мережі гуртків, контингенту вихованців та затвердження

до 5 вересня

директор


6

Визначення стану ведення ділової документації у закладі

вересень

грудень

адміністрація


7

Підготовка до проведення звітування керівника закладу

травень

адміністрація


8

Складання перспективної мережі гуртків та контингенту вихованців

грудень

директор


9

Організація роботи щодо упорядкування справ і документів і попереднього ділового року для їх збереження

грудень

адміністрація


10

Проведення заходів по аналізу виконання річного плану та формування проекту на 2021 рік

грудень

адміністрація


11

Підготовка статистичної звітності за результатами освітнього процесу (звіт ПЗ)

грудень

заступник директора з НВР


12

Проведення педагогічних і методичних рад та виробничих нарад з питань перевірки стану освітнього процесу і визначення шляхів удосконалення координаційно-методичної, освітньої та фінансово-господарської діяльності відповідно до завдань річного плану роботи

протягом року

директор,

методист


13

Складання та затвердження планів проведення масових заходів з вихованцями закладу на період канікул

протягом року

завідувач-організаційно-масовим відділом


 

ІV. Організаційно-масова та виховна робота

 

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

СІЧЕНЬ

1

Проведення майстер – класів з петриківського розпису

та образотворчого мистецтва під час канікул.

02- 08.01.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Виховні години до Дня Соборності України

«Жовто-блакитний колір душі»

22.01.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


3

Година вшанування пам’яті «Скорботна свічка пам’яті святої» до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

27.01.20204

Перегляд та обговорення фільму про бій під Крутами з серії «Україна. Забута історія»

29.01.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


ЛЮТИЙ

1

Розважально-конкурсна програма «Твоя Валентинка» до Дня Святого Валентина.

14.02.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Виховна година «...Це говорить сама пам’ять…» до Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав.

17.02.2020

Завідувач організаційно - масовим відділомВиховні хвилини – репортаж «Кращі з кращих за свободу сміливо стали без вагань», присвячені Дню Героїв Небесної Сотні

20.02.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


3

Тиха акція "Ангели пам'яті" присвячена Дню Героїв Небесної Сотні

20.02.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


БЕРЕЗЕНЬ

1

Свято «Колодія величаймо - Весну зустрічаймо!»

01.03.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Улаштування виставки творчих робіт вихованців «Весна йде!»

01.03.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


3

Літературна кав’ярня «Тарасовими стежками» з нагоди 206-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка

07.03.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


4

«Творчість починається з родини» сімейне свято в гуртку театрального мистецтва

10.03.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


5

Улаштування експозиції «Театр починається з плаката!» до міжнародного дня театру

27.03.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


6

Проведення заходів на весняних канікулах (за окремим планом)

23.03. – 29.03.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


КВІТЕНЬ

1

Свято гарного настрою «Твоя посмішка» до Дня сміху

01.04.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Міський захід до 102-ї річниці з дня народження О.Гончара

03.04.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


3

Проведення конкурсу Великодніх писанок

08.04.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


4

Проведення заходів присвячених 33-ій річниці Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» (за окремим планом)

26.04.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


ТРАВЕНЬ

1

Проведення майстер-класу «Зроби мак пам’яті»

06.05.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Вечір біля вогнища "Перегортає пам'ять сторінки"

08.05.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


3

Проведення святково-розважальної програми для дітей творчого розвитку дошкільнят «До тебе серцем пригорнусь» до дня Дня матері та Дня родини.

12.05.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


4

Проведення акції-флешмобу «Прийди у вишиванці» до Дня української вишиванки

18.05.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


5

Проведення заходів до Дня європи

20.05.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


6

Розважальна програма до свята останього дзвоника «Срібний дзвоник кличе в літо»

25.05.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


ЧЕРВЕНЬ

1

Відкриття виставки творчих робіт вихованців «Квітковий настрій»

01.06.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Концертно - ігрова програма «Свято сподівань і надій» до Міжнародного дня захисту дітей

01.06.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


3

Участь у заходах до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

20.06.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


4

Участь у заходах до Дня молоді

25.06.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


5

Участь у заходах до Дня Конституції України

26.06.2020

Завідувач організаційно - масовим відділомЛИПЕНЬ

1

Участь у заходах до дня Іванв Купала

07.07.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


СЕРПЕНЬ

1

Участь у заходах до Дня Державного Прапора України

23.08.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Участь у заходах до Дня Незалежності України.

24.08.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


ВЕРЕСЕНЬ

1

Формування виставки творчих робіт вихованців «Осінній дивограй»

до 01.09.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Проведення Дня відкритих дверей «Раді вас вітати!» (Підготовка персональних виставок, майстер-класи, розважальна програма)

05.09.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


3

Участь у заходах до Дня міста Дніпра

12-13.09.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


4

Малюнок на асфальті «Діти миру – за мир» та участь у заходах до Міжнародного дня миру (виставки, конкурси).

21.09.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


5

Проведення інформаційних хвилин в гуртках «Подвиги  підпільно-партизанського  руху в роки Другої світової війни та участь у заходах присвячених визволенню Амур-Нижньодніпровського району від нацистських окупантів

21-22.09.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


6

Проведення інформаційних хвилин в гуртках «Трагедія Бабиного Яру» , з нагоди вшанування пам’яті жертв Голокосту в Україні.

25.09.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


ЖОВТЕНЬ

1

Фотогалерея «Усмішка дитини» до Всесвітнього Дня Усмішки

02.10.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Проведення заходів до Дня захисника України, інтелектуально-розважальна гра «Козацькі розваги», для учнів навчальних закладів до Дня захисника України

12.10.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


3

Арт-простір «З книжкової сторінки - на полотно», присвячений 28-ій річниці будинку-музею О. Гончара

19.10.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


4

Участь у заходах до дня визволення нашого міста

жовтень

Завідувач організаційно - масовим відділом


5

Проведення заходів під час осінніх канікул (за окремим планом)

22-31.10.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


ЛИСТОПАД

1

Свято «Моя рідна Україна і мова її солоіїна» до Дня української писемності та мови для дітей творчого розвитку дошкільнят

10.11.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Відкриття тижня толерантності «Поважай того, хто поряд», присвяченого Міжнародному дню толерантності

12.11.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


3

Виставка малюнків «Ми – щасливі діти!» (до Всесвітнього дня дітей)

20.11.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


4

Проведення заходів до Дня Гідності та Свободи (за окремим планом)

21.11.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


5

Участь у заходах по Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні (за окремим планом)

23.11.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


ГРУДЕНЬ

1

Формування виставки творчих робіт вихованців «Зимовий вернісаж»

до 01.12.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


2

Проведення концертної програми та майстер класів для дітей з особливими потребами до Дня інвалідів

01-03.12.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


3

Виховна година до Дня Збройних Сил України «Збройні Сили України – сила і міць нашої держави»

04.12.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


4

Проведення та участь у заходах до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за окремим планом)

07.12.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


5

Виховний захід для дітей творчого розвитку дошкільнят «Хто, хто Миколая любить»

19.12.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


6

Участь у Новорічних заходах різних рівнів

з 21.12.2020

Завідувач організаційно - масовим відділом


7

Проведення масового народного гуляння до Новорічних та Різдвяних свят

24.12.2020

Директор


8

Проведення заходів на зимові канікули (за окремим планом)

кінець грудня

Завідувач організаційно - масовим відділом


 

V. Організація конкурсної роботи

 

п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

Примітки

СІЧЕНЬ

1

Екологічно-виховна програма «Проліски»

Проведення районного етапу та участь у міському конкурсі «Мій рідний край – моя Земля»

до 15 січня

Завідувач художньо-естетичним відділом, керівники гуртків


2

Культурологічна програма «Степова Еллада»

Проведення районного етапу міського конкурсу «Відкрий для себе Україну»

січень

Завідувач орг. масовим відділом


ЛЮТИЙ

1

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міському конкурсі на кращого виконавця творів

Т. Г. Шевченка та української.

лютий

Завідувач художньо-естетичним відділом , керівник театрального гуртка


2

Участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу юних літераторів, художників, композиторів „Собори наших душ”

лютий

Завідувач художньо-естетичним відділом


3

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міській виставці дизайну «Крок у майбутнє»

до 15 лютого

Завідувач художньо-естетичним відділом, керівники гуртків


БЕРЕЗЕНЬ

1

Художньо-естетична програма «Сонячні грона»

Участь в районному огляді-конкурсі дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло» (в жанрі художнє слово)

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом


2

Художньо-естетична програма «Сонячні грона»

Участь в районному огляді-конкурсі дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло» (в вокальному та хореографічному жанрі)

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом


3

Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край»

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом


4

Участь в обласному конкурсі театральних колективів «Театральна мозаїка»

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом


5

Участь у районному конкурсі «Театральні обрії»

Березень

Завідувач художньо-естетичним відділомКВІТЕНЬ

1

Участь у міській виставці «Місто майстрів»

квітень

Завідувач художньо-естетичним відділом


2

Проведення районного етапу та участь в обласній виставці «Наш пошук і творчість тобі Україно»

квітень

Завідувач художньо-естетичним відділом


ТРАВЕНЬ

1

Проведення районного етапу та участь у міському конкурсі малюнків «Україна – держава європейська»

травень

Завідувач художньо-естетичним відділом


2

Проведення районного етапу та участь у Всеукраїнському

фестивалі - конкурсі дитячої та юнацької творчості «Урок казки»

травень

Завідувач художньо-естетичним відділом


ЖОВТЕНЬ

1

Проведення районного етапу та участь у обласному конкурсі дитячо-юнацької творчості «Країна чарівних книжок»

до 15 жовтня

Завідувач художньо-естетичним відділом


2

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міському етапі обласного конкурсу «На кращого юного майстра народних ремесел»

до 15 жовтня

Завідувач художньо-естетичним відділом


3

Культурологічна програма «Степова Еллада»

Проведення районного етапу міського інтелектуального конкурсу для старшокласників «Формула успіху»

20 жовтня

Завідувач орг. масовим відділом


ЛИСТОПАД

1

Культурологічна програма «Степова Еллада»

Проведення районного етапу конкурсу для учнів 3-4 класів «Півгодинки на цікавинки»

7-11 листопада

Завідувач орг. масовим відділом


2

Проведення районного етапу та участь у міському конкурсі малюнка «Різдвяні свята»

до 18 листопада

Завідувач художньо-естетичним відділом


3

Проведення районного етапу міського конкурсу плакатів і малюнків в рамках заходів до Дня вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні

до 22 листопада

Завідувач художньо-естетичним відділом


4

Проведення районного етапу обласного конкурсу «Чорнобильська палітра»

до 30 листопада

Завідувач художньо-естетичним відділом


ГРУДЕНЬ

1

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міському літературно-мистецькому святі «Собори наших душ»

до 15 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом


2

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міській виставці «Дебют» та у святі посвячення у підмайстри «Святий Наум наведе на ум»

до 12 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом


3

Участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна різдвяна композиція»

до 15 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом


4

Участь у міському конкурсі «Мій домашній улюбленець»

до 20 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом


 

VI. Робота з обдарованими дітьми

 

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Створення підбірки матеріалів для педагогів «Система роботи з обдарованими та здібними дітьми», організація практичної та методичної допомоги педагогам, які працюють з обдарованими дітьми.

березень

методист


2

Проведення колективних та індивідуальних свят творчості, персональних та групових виставок робіт обдарованих гуртківців з метою вивчення їх творчого потенціалу.

протягом року

керівники гуртків


3

Виявлення творчої обдарованості серед вихованців, з обов`язковим фіксуванням роботи та досягнень вихованців в «Картах обдарованої дитини»

протягом року

керівники гуртків


4

Робота з батька здібних та обдарованих вихованців (індивідуальні бесіди, рекомендації)

протягом року

керівники гуртків


5

Проведення аналізу роботи з обдарованими гуртківцями за рік

травень

директор,

методист


6

Організація вивчення проблем роботи з обдарованими та здібними дітьми як один з аспектів самоосвіти кожного педагога

жовтень

методист


7

Здійснення диференційного підходу на заняттях, використання творчих завдань для обдарованих дітей.

протягом року

керівники гуртків


8

Залучення здібних і обдарованих дітей до участі в міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках.

протягом року

методист,

керівники гуртків


 

VII. Робота з батьками та громадськістю

 

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Провести загальну конференцію

вересень

директор


2

Залучити батьків до участі у різноманітних конкурсах, виставках, вечорах відпочинку, родинних святах, творчих звітах

протягом року

керівник гуртків,

культорганізатор


3

За принципом « долаємо проблеми разом» проводити індивідуальні консультацій для батьків

постійно

керівник гуртків


4

Підготувати для батьків рекомендації: «Протидія булінгу» «Стимулюючи методи в сімейному вихованні», «Небезпеки, які очікують дітей на життєвому шляху», «Подолання конфлікту в сім`ї і у колективі гуртка»

жовтень

методист


5

Продовжити впровадження заходів сімейно – родинного виховання дітей. Реалізовувати творчий потенціал батьків залучаючи до участі у святкових виставах та художньому оформленні закладу

протягом року

директор, заввідділом, методист, культорганізатор


6

Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду з організації співпраці ПНЗ з сім`єю

протягом року

методист,

керівник гуртка


7

Співпрацювати з школами, сім`ями та громадськістю з питань правового виховання, профілактики правопорушень серед учнів

протягом року

директор,

керівник гуртка


8

Надавати психолого-педагогічну допомогу батькам у рамках роботи батьківського клубу «Затишок»

протягом року

методист,

керівник гуртка-психолог


 

VІІІ. Охорона праці та безпека життєдіяльності

 

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Проведення інструктажів

- повторного інструктажу з охорони праці для працівників та вихованців закладу за програмою первинного інструктажу

- повторного інструктажу з пожежної безпеки для працівників та вихованців

- протипожежних тренувань (за затвердженим графіком)

кожні 6 місяців

адміністрація,

керівники гуртків


2

Підписання акту готовності закладу до нового навчального року

до 01 вересня

директор

заступник директора з АГЧ


3

Організація перевірки міцності кріплень та обладнання спортивних споруд на спортивному майданчику, хореографічній залі, міцності класних дошок, стендів, експозицій (акти)

вересень

січень

комісія,

заступник директора з АГЧ


4

Перевірка справності електровимикачів, розеток, електропроводки

щомісячно

заступник директора з АГЧ


5

Проведення маркування електровимикачів, розеток, електрощитів

вересень

заступник директора з АГЧ


6

Підготовка актів – дозволів на функціонування кабінетів

до 01 вересня

комісія


7

Перегляд посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці для педагогічних працівників та технічного персоналу, розробка та затвердження інструкцій для прийнятих працівників

за потреби

адміністрація

посадові інструкції

наказ

8

Проведення вступних та первинних інструктажів для вихованців, працівників

в термін визначений законодавством

директор, керівники гуртків


9

Створення комісії по перевірці знань працівників з охорони праці та пожежної безпеки (наказ)

січень

директор


10

Створення комісії по розслідуванню нещасних випадків що сталися у закладі під час навчально-виховного процесу виробничого та невиробничого характеру (наказ)

за необхідністю

директор


11

Організація слухання на нарадах при директорові, педагогічних радах закладу звітів щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення освітнього процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці

протягом року

адміністрація


12

Забезпечення відповідної категорії працівників закладу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

відповідно до норм

заступник директора з АГЧ


13

Розроблення плану проведення бесід з безпеки життєдіяльності з вихованцями та контроль за своєчасним їх обліком в журналах гурткової роботи

протягом року

адміністрація


14

Здійснення контролю за роботою із створення відповідних умов для виконання санітарно – гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час освітнього процесу та при проведені масових заходів

щоквартально

адміністрація


15

Забезпечення системного проведення санітарно – освітньої роботи серед учнів та батьків на виховних годинах, зборах, співбесідах.

протягом року

адміністрація


16

Забезпечення проходження медичного огляду працівниками закладу

1 раз на рік

адміністрація


17

Проведення навчання та перевірки знань працівників з правил пожежної безпеки

раз на рік

комісія


18

Підведення підсумків виконання плану заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності за 2020 рік та розробка плану заходів на 2021 рік.

грудень, 2020

адміністрація


19

Організувати виконання приписів відповідних державних органів нагляду (при надходженні приписів)

протягом року

адміністрація


 

ІХ. Змінення матеріально-технічної бази та адміністративно-господарська діяльність

 

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Складання плану ремонтних робіт приміщень закладу

квітень

заступник директора з АГЧ


2

Контроль проведення повірки вогнегасників та надання запитів на придбання вогнегасників

червень

заступник директора з АГЧ


3

Проведення ревізії опалювальної системи, систем водопостачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки до навчального року

серпень

комісія

заступник директора з АГЧ


4

Перевірка інвентарних книг кабінетів, внесення змін

до 15 вересня

заступник директора з АГЧ


5

Здійснення комплексу заходів з підготовки до роботи в зимовий період

вересень

заступник директора з АГЧ


6

Складання договорів на тимчасове збереження матеріальних цінностей (за потребою)

до 15 вересня

заступник директора з АГЧ


7

Створення комісії по інвентаризації матеріальних цінностей (наказ)

вересень

адміністрація


8

Складання графіку роботи техперсоналу та ведення щоденного обліку відпрацьованого часу

вересень

щоденно

заступник директора з АГЧ


9

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей (наказ)

до 01 жовтня

комісія, заступник директора з АГЧ


10

Проведення огляду стану та збереженості майна, інвентарю, обладнання в кабінетах

щомісячно

заступник директора з АГЧ


11

Контроль показників водомірного, газомірного та електролічильників та надання звітів. Проведення заходів щодо економного використання енергоносіїв

щомісячно

заступник директора з АГЧ


12

Контроль наявності миючих засобів, інвентарю та надання запитів на їх придбання

протягом року за необхідності

заступник директора з АГЧ


13

Здійснення робіт із благоустрою території закладу

постійно

заступник директора з АГЧ


14

Проведення списання матеріалів, які використовуються для функціонування закладу

за необхідності

заступник директора з АГЧ,комісія


15

Проведення оприбуткування матеріальних цінностей наданих батьківською громадськістю, спонсорами

при надходжені

заступник директора з АГЧ,комісія