План роботи на 2019 рік

 

 

І. Аналіз діяльності закладу за 2018 рік та основні орієнтири роботи на 2019 рік

На виконання законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Конституції України, наказів Міністерства освіти і науки України, Положення «Про позашкільний навчальний заклад», Статуту Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпровської міської ради затвердженого наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 08.11.2016р. №262, відповідно до плану роботи на 2018 рік педагогічний колектив закладу спрямовував свою роботу на виконання навчального плану та навчальних програм,  організації навчально-виховного процесу з гуртківцями,Програмне забезпечення навчально-виховного процесу; мережа гуртків.

КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР – однопрофільний позашкільний навчальний заклад в якому на 72% розкрито гуртки художньо-естетичного напряму як профільного, та 28% гуртків іншого напряму (соціально-реабілітаційного та гуманітарного напряму). Гуртки навчального закладу 100 % є бюджетними.

Художньо-естетичний напрям

Соціально-реабілітаційний

напрям

Гуманітарний напрям

музичний профіль

театральний профіль

хореографічний профіль

декоративно-ужитковий профіль

образотворчий профіль

гурток естрадного мистецтва

театральний гурток

гурток сучасної хореографії

гурток петриківського розпису

гурток образотворчого мистецтва

гурток психоемоційного розвитку

гурток англійської мови

гурток фольклорного

мистецтва

театральний гурток

гурток сучасної хореографії

гурток декоративно-ужиткового мистецтва

гурток образотворчого мистецтва

гурток творчого розвитку дошкільнят

театральний

гурток

хореографічний гурток

гурток «Мистецтво нашого народу»

гурток творчого розвитку дошкільнят

гурток творчого розвитку дошкільнят

2 гуртка

3 гуртка

3 гуртка

3 гуртка

2 гуртка

4 гуртка

1 гурток

Гуртки Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді працюють за навчальними програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки України 2014-2016 років, а також за програмами, затвердженими місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Навчання та виховання в закладі здійснюється українською мовою.

В основу навчально-виховного процесу були покладені орієнтири щодо класифікації гуртків за трьома рівнями навчання: початковий, основний, вищий.

Навчальні рівні

Кількість груп

Кількість вихованців

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Початковий

39

38

35

544 (90 %)

524 (85,3%)

414 (68,7%)

Основний

3

4

7

45 (7,5%)

60 (9,8%)

174 (28,8%)

Вищий

1

2

-

15 (2,5%)

30 (4,9%)

0%

У порівнянні з 2017/2018 навчальним роком у 2018/2019 навчальному році на 21,3 % зменшилося охоплення вихованців початковим рівнем навчання; на 21,3 % відбулося збільшення гуртків основного рівня навчання, але групи вищого рівня навчання 2018/2019 навчального року відсутні, що пов’язано з великим навантаженням випускних класів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Одне із соціальних завдань позашкільної освіти – надання послуг дітям із незахищених верств населення. 15,9 % вихованців Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді – діти пільгових категорій.

Соціальний паспорт Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді 2018/2019 навчального року: діти сироти та дітиякі позбавлені батьківського піклування- 5, діти, сім'ї яких постраждали від аварії на ЧАЕС- 1, діти із багатодітних родин – 26, діти з особливими освітніми потребами - 7 , діти, батьки яких є учасниками АТО – 1, діти, родини яких опинилися у складних життєвих обставинах (малозабезпечені) - 3

В центр уваги педагогічних працівників закладу поставлена проблема розвитку творчої особистості, своєчасного виявлення обдарованих дітей шляхом використання засобів, які стимулюють розвиток їхніх творчих потенційних можливостей та базових життєвих компетентностей. Відповідно до проведеної роботи вихованці нашого закладу в 2018 навчальному році досягли певних результатів. У 2018 навчальному році вихованці закладу взяли участь та отримали нагороди в різноманітних конкурсах. Найбільш вагомі досягнення вихованців Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» у 2018 році представлені у таблиці:

№ з/п

Назва конкурсу

Номінація

Результат

1

Обласний фестиваль сучасного хореографічного мистецтва «Танцювальна сесія»

хореографія

І місце

2

Всеукраїнська виставка –конкурс дитячих малюнків до Великодня

живопис

переможці

3

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Наше мирне небо»

живопис

Гран-прі

4

Всеукраїнський фестиваль «Наддніпрянські пасхальні піснеспіви»

фольклорний спів

переможець

5

Міжнародний фестиваль «Планета вдохновения»

сучасна хореографія

І місце

6

Міжнародний чемпіонат з хореографічного мистецтва «WEMAKEDANCE»

сучасна хореографія

І місце

7

Міжнародний чемпіонат з хореографічного мистецтва «WEMAKEDANCE»

дует

І місце

В порівнянні з минулим роком помітний ріст результативності роботи керівників гуртків та досягнень вихованців. Аналізуючи діяльність закладу слід відмітити, що педагогічним колективом досягнуто якісних результатів навчання і виховання: проблема результативності навчально-виховного процесу, загальна характеристика його продуктивності, їх оцінювальний контроль, система роботи керівників гуртків, практичне спрямування занять були під контролем адміністрації.

Вперше в 2018 роцінаш заклад почав впроваджувати в практику роботи проведення міських заходів за підтримки управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Впродовж поточного періоду було проведено 4 заходи, в яких прийняло участь 660 вихованців та 20 педагогів:

- арт-толока з нагоди 100-річчя О. Гончара «Малюємо в стилі поп-арт» - 40 вихованців (керівники гуртків – Бєлогорцева Ю.М., Нікульшина Т. В., Усенко Д. Р.);

- театралізовано-обрядове дійство «Свято Колодія» - 200 вихованців (керівники гуртків: Онищенко Н. М., Нікульшина Т.В., Усенко Д. Р., Бєлогорцева Ю. М., Кириленко Д. О., Чорна Г. К., Мітрохіна І. Г.);

- міський семінар-практикум «Ефективні технології проведення занять з петриківського розпису для дітей молодшого шкільного віку» - 20 педагогів (керівник – Кириленко Д. О.);

- народні масові гуляння «Ніч перед Різдвом» - 400 учасників.

Загалом впродовж 2018 року колективом Центру проведено 105 масових заходів, якими охоплено близько 2372 вихованці і 962 учнів шкіл.

З метою зростання позитивного іміджу Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді діяльність, досягнення позашкільного навчального закладу відображаються у передачах міського телебачення 34 телеканалу, на веб-сайті Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді, в соціальній мережі Facebook.

За результатами даного аналізу завданнями роботи на 2019 рік стануть:

1. Створення системи національно-патріотичного виховання через формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини.

2. Проведення масових  заходів, забезпечення участі вихованців гуртків та учнів в різних етапах міських, обласних та Всеукраїнських оглядах, конкурсах, виставках, фестивалях;

3. Охоплення дітей та підлітків якісними послугами позашкільної освіти, створенням умов для безпечної, змістовної зайнятості дітей, допомоги у підготовці дітей до самостійного відповідального життя;

4. Забезпечення доступності та якості освіти для дітей з обмеженими можливостями та дітей соціально незахищених категорій;

5. Створенням дієвої взаємодії з сімейно-родинним оточенням вихованців, залучення батьків до творчої співпраці, сприяння збереженню народних традицій та звичаїв, забезпеченню спадкоємності поколінь;

ІІ. Організація освітнього процесу

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Проведення інструктивних нарад з педагогами щодо ведення обов`язкової ділової документації

січень

вересень

заступник

директора з НВР

2

Підготовка соціального паспорта гуртка (скласти списки соціально незахищених дітей, що є членами гуртків: дітей з особливими потребами, сиріт, напівсиріт, з неблагополучних сімей, таблиця)

січень

вересень

адміністрація, заввідділом

3

Перевірка оформлення журналів обліку гурткової роботи

щоквартально

заступник директора з НВР

4

Перевірка укомплектованості навчальних груп

щоквартально

адміністрація

5

Проведення засідань педагогічних рад (за окремим планом)

протягом року

адміністрація

6

Вивчення стану роботи гуртків ( за окремим планом)

протягом року

адміністрація

7

Перевірка стану готовності кімнат для гурткової роботи, матеріально-технічної бази, технічних засобів до початку навчального року

вересень

адміністрація, ПК

8

Підбір програм для гурткової роботи, затверджених Міністерством освіти і науки України

до 01 вересня

заступник

директора з НВР,

керівники гуртків

9

Проведення заходів, спрямованих на комплектацію груп гуртків (подання реклами в школи міста, відвідування керівниками гуртків батьківських зборів в закладах загальної середньої та дошкільної освіти, проведення майстер-класів)

01-15 вересня

протягом року

адміністрація, керівники гуртків

10

Організація прийому вихованців, комплектування груп

01-15 вересня

адміністрація, керівники гуртків

11

Складання розкладу занять гуртків та його затвердження

до 01 вересня

до 15 вересня

до 1 січня (за необхідності)

заступник

директора з НВР

12

Організація навчально-тематичного планування роботи гуртків на ІІ семестр 2018/2019 навчального року та І семестр 2019/2020 навчального року,

вересень

грудень

адміністрація, керівники гуртків

13

Складання і затвердження тарифікаційних списків педпрацівників

вересень

директор

14

Проведення організаційних зборів в гуртках, створення органів самоврядування

вересень

адміністрація, керівники гуртків

15

Складання та затвердження графіка відкритих занять та виховних заходів

жовтень

методист

16

Складання та затвердження графіка взаємовідвідування занять керівниками гуртків

жовтень

методист

17

Планування роботи структурних підрозділів на 2019 рік

грудень

керівники підрозділів

18

Узгодження річного плану роботи закладу позашкільної освіти у управління молоді , позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики

грудень

директор

19

Організація планування освітньої роботи та затвердження планів структурних підрозділів на 2020 рік

грудень

адміністрація, керівники гуртків

ІІІ. Управління освітнім процесом

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Складання графіка щорічних основних відпусток працівників закладу

до 5 січня

директор

2

Організація діловодства за зверненнями громадян, підготовка звітів

січень

червень

відповідальна особа за наказом

3

Організація розподілу попереднього навантаження педагогічних працівників на 2019/2020 навчальний рік

квітень

адміністрація

ПК

4

Організація роботи щодо розроблення навчального плану на 2019/2020 навчальний рік, погодження в управлінні молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики .

серпень

адміністрація

5

Формування мережі гуртків, контингенту вихованців та затвердження

до 5 вересня

директор

6

Визначення стану ведення ділової документації у закладі

вересень

грудень

адміністрація

7

Підготовка до проведення звітування керівника закладу

травень

адміністрація

8

Складання перспективної мережі гуртків та контингенту вихованців

грудень

директор

9

Організація роботи щодо упорядкування справ і документів і попереднього ділового року для їх збереження

грудень

адміністрація

10

Проведення заходів по аналізу виконання річного плану та формування проекту на 2020 рік

грудень

адміністрація

11

Підготовка статистичної звітності за результатами освітнього процесу (звіт ПЗ)

протягом року

заступник директора з НВР

12

Проведення педагогічних і методичних рад та виробничих нарад з питань перевірки стану освітнього процесу і визначення шляхів удосконалення координаційно-методичної, освітньої та фінансово-господарської діяльності відповідно до завдань річного плану роботи

протягом року

директор,

методист

13

Складання та затвердження планів проведення масових заходів з вихованцями закладу на період канікул

протягом року

завідувач-організаційно-масовим відділом

V. Організаційно-масова та виховна робота

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

СІЧЕНЬ

1

Майстер – класи для учнів шкіл з петриківського розпису

та живописупластиліномпід час канікул.

03.01- 04.01.2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Перегляд та обговорення в гурткахвідеофільму«Злука. День соборності України (з циклу Перемоги України)»

до Дня СоборностiУкраїни

22.01. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

3

Тематичний вечір «Свіча Голокосту не згасне» до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

25.01. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Інформаційно-просвітницька кампанія «Бій під Крутами – бій за майбутнє», присвячена 101-ій річниці битви під Крутами.

29.01. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

ЛЮТИЙ

1

Розважально-пізнавальна година в гуртках «Під знаком Купідона» до Дня Святого Валентина.

14.02. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Свято Стрітенняв гуртку творчого розвитку дошкільнят «А вже весна у двері стука».

15.02. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

3

Поетична хвилинка за збіркою віршів ІгораМоісеєнка «Відлуння Гіндукушу» до Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав.

15.02. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Творча програма «Чорне і біле»,присвячена Дню ГероївНебесноїСотні

20.02. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

БЕРЕЗЕНЬ

1

Улаштування виставки творчих робіт вихованців «Весняний дивограй»

01.03. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Показ колекції театру мод «StArt»

07.03.2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

3

Літературнакав’ярня «На струнах Кобзаревоїдуші»з нагоди 205-ї річницівід дня народження Т.Г. Шевченка

07.03.2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Фольклорне свято «Заходь, Колодію, на нашу затію»

09.03.2019

Директор закладу

5

Дозвіллєво-розважальні заходи для учнів шкіл на весняних канікулах (за окремим планом)

кінець місяця

Завідувач організаційно - масовим відділом

КВІТЕНЬ

1

Ерудит-гра «Жменька сміху всім на втіху» до Дня сміху

02.04. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Акція «2019 секунд. Читаємо Гончара» до 101-ї річниці з дня народження О. Гончара (фотозона).

03.04.2019

Директор закладу

3

Майстер-класи по розпису Великодніх писанок

08.04. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Заходи з нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС «Іншої землі у на не буде- нам потрібно нашу зберегти» (за окремим планом)

26.04. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

ТРАВЕНЬ

1

Майстер-клас «Зроби мак пам’яті»

08.05. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Урочистий захід для ветеранівДругоїсвітовоївійни та учасників АТО до Дня пам’яті та примирення «Між життям і безсмертям» до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій

09.05. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

3

Театралізовано-розважальна програма для дітей творчого розвитку дошкільнят «Уроки матінки Кози» до дня Дня матері та Дня родини.

15.05. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Проведення фестивалю родинної творчості

травень

Директор закладу

5

Акція-флешмоб «Прийди у вишиванці» до Дня української вишиванки

17.05. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

6

Інтелектуально-літературний круїз «Країнами Європи» до Дня Європи

20.05. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

ЧЕРВЕНЬ

1

Формування виставки творчих робіт вихованців «Квітковий розмай»

до 01.06. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Ігрова карусель на свіжому повітрі «Розумні, кмітливі, допитливі, сміливі» до Міжнародного дня захисту дітей.

01.06. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

3

Розважальні програми та майстер-класи для учнів пришкільних таборів під час літніх канікул (за окремим планом)

протягом місяця

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Участь у заходах до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

20.06. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

5

Творча майстерня «Ми – це Україна» до Дня Конституції України

26.06. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

ЛИПЕНЬ

1

Участь у заходах до дня Івана Купала

07.07. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

СЕРПЕНЬ

1

Акція «Спільне виконання гімну України» до ДняДержавного Прапора України

23.08. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Майстер-клас по виготовленню патріотичних браслетів з нагоди Дня НезалежностіУкраїни.

24.08. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

ВЕРЕСЕНЬ

1

Формування фотозони «Чарівна осінь»

до 01.09. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Проведення інформаційних хвилин в гуртках з нагоди відзначення у місті Дніпрі 75-ї річниці завершення Другої світової війни

03.09. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

3

Участь у заходах до Дня міста Дніпра

08.09. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Проведення Дня відкритих дверей «Щиро запрошуємо!» (Підготовка персональних виставок, майстер-класи, розважальна програма)

13.09. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

5

Інтерактивне панно з долоньок «Я за мир» до Міжнародного дня миру.

20.09. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

6

Уасть у заходах, присвячених 76-ій річниці визволення Амур-Нижньодніпровського району від нацистських окупантів та дня партизанської слави.

22.09.2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

7

Проведення інформаційних хвилин в гуртках «Трагедія Бабиного Яру», з нагоди вшанування пам’яті жертв Голокосту в Україні.

27.09.2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

ЖОВТЕНЬ

1

Фотогалерея «Усмішка дитини» до Всесвітнього Дня Усмішки

04.10.2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Свято в гуртку творчого розвитку дошкільнят «Посвята в козачата» до Дня захисника України

12.10. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

3

Арт-простір «З книжковоїсторінки - на полотно», присвячений 27-ій річниці будинку-музею О. Гончара

18.10.2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Проведення інформаційних хвилин в гуртках до 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з Дніпра

25.10. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

5

Проведення заходів під час осінніх канікул (за окремим планом)

22-31.10. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

ЛИСТОПАД

1

Свято-мандрівка«Слово до слова – зложиться мова» до Дня української писемності та мови для дітей творчого розвитку дошкільнят

05.11. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Гра-акція «Візьмемось за руки»,присвяченогоМіжнародному дню толерантності

12.11. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

3

Фотогалерея «Усмішка дитини»(до Всесвітнього дня дітей)

20.11. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Проведення заходів до Дня Гідності та Свободи (за окремим планом)

21.11. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

5

Проведення інформаційних хвилин в гуртках до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні (за окремим планом)

23.11. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

ГРУДЕНЬ

1

Формування фотозони «Різдвяний колорит»

до 01.12. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Проведення розважальної програми для дітей з особливими потребами до Міжнародного Дня людей з інвалідністю

05.12. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

3

Концертна програма до Дня Збройних Сил України «Збройні Сили України – сила і міць нашої держави»

06.12. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Проведення та участь у заходах до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за окремим планом)

07.12. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

5

Театралізоване дійство «Ми чекаєм Миколая» до Дня Святого Миколая

19.12. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

6

Проведення масового народного гуляння до Новорічних та Різдвяних свят

21.12.2019

Директор

7

Святковий західдля дітей творчого розвитку дошкільнят «Новорічний карнавал»

26.12. 2019

Завідувач організаційно - масовим відділом

8

Проведення заходів на зимові канікули (за окремим планом)

кінець грудня

Завідувач організаційно - масовим відділом

VІ. Організація конкурсної роботи

п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

Примітки

СІЧЕНЬ

1

Екологічно-виховнапрограма«Проліски»

Проведення районного етапу та участь у міському конкурсі «Мій рідний край – моя Земля»

до 15 січня

Завідувач художньо-естетичним відділом, керівники гуртків

2

Культурологічна програма «Степова Еллада»

Проведення районного етапу міського конкурсу «Відкрий для себе Україну»

січень

Завідувач орг. масовим відділом

ЛЮТИЙ

1

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міському конкурсі на кращого виконавця творів

Т. Г. Шевченка та української.

лютий

Завідувач художньо-естетичним відділом , керівник театрального гуртка

2

Участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу юних літераторів, художників, композиторів „Собори наших душ”

лютий

Завідувач художньо-естетичним відділом

3

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міській виставці дизайну «Крок у майбутнє»

до 15 лютого

Завідувач художньо-естетичним відділом, керівники гуртків

БЕРЕЗЕНЬ

1

Художньо-естетична програма «Сонячні грона»

Участь в районному огляді-конкурсі дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло» (в жанрі художнє слово)

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом

2

Художньо-естетична програма «Сонячні грона»

Участь в районному огляді-конкурсі дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло» (в вокальному, хоровому та хореографічному жанрі)

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом

3

Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край»

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом

4

Участь в обласному конкурсі театральних колективів «Театральна мозаїка»

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом

5

Участь у районному конкурсі «Театральні обрії»

Березень

Завідувач художньо-естетичним відділом

КВІТЕНЬ

1

Участь у міській виставці «Місто майстрів»

квітень

Завідувач художньо-естетичним відділом

2

Проведення районного етапу та участь в обласній виставці «Наш пошук і творчість тобі Україно»

квітень

Завідувач художньо-естетичним відділом

ТРАВЕНЬ

1

Проведення районного етапу та участь у міському конкурсі малюнків «Україна – держава європейська»

травень

Завідувач художньо-естетичним відділом

2

Проведення районного етапу та участь у Всеукраїнському

фестивалі - конкурсі дитячої та юнацької творчості «Урок казки»

травень

Завідувач художньо-естетичним відділом

ЖОВТЕНЬ

1

Проведення районного етапу та участь у обласному конкурсі дитячо-юнацької творчості «Країна чарівних книжок»

до 15 жовтня

Завідувач художньо-естетичним відділом

2

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міському етапі обласного конкурсу «На кращого юного майстра народних ремесел»

до 15 жовтня

Завідувач художньо-естетичним відділом

3

Культурологічна програма «Степова Еллада»

Проведення районного етапу міського інтелектуального конкурсу для старшокласників «Формула успіху»

20 жовтня

Завідувач орг. масовим відділом

ЛИСТОПАД

1

Культурологічна програма «Степова Еллада»

Проведення районного етапу конкурсу для учнів 3-4 класів «Півгодинки на цікавинки»

7-11 листопада

Завідувач орг. масовим відділом

2

Проведення районного етапу та участь у міському конкурсі малюнка «Різдвяні свята»

до 18 листопада

Завідувач художньо-естетичним відділом

3

Проведення районного етапуміського конкурсу плакатів і малюнків в рамках заходів до Дня вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні

до 22 листопада

Завідувач художньо-естетичним відділом

4

Проведення районного етапу обласного конкурсу «Чорнобильська палітра»

до 30 листопада

Завідувач художньо-естетичним відділом

ГРУДЕНЬ

1

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міському літературно-мистецькому святі «Собори наших душ»

до 15 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом

2

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міській виставці «Дебют» та у святі посвячення у підмайстри «Святий Наум наведе на ум»

до 12 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом

3

Участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна різдвяна композиція»

до 15 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом

4

Участь у міському конкурсі «Мій домашній улюбленець»

до 20 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом

VІІ. Змінення матеріально-технічної бази та адміністративно-господарська діяльність

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Складання плану ремонтних робіт приміщень закладу

квітень

заступник директора з АГЧ

2

Проведення повірки вогнегасників

червень

заступник директора з АГЧ

3

Проведення ревізії опалювальної системи, систем водопостачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки до навчального року

серпень

комісія

заступник директора з АГЧ

4

Перевірка інвентарних книг кабінетів, внесення змін

до 15 вересня

заступник директора з АГЧ

5

Здійснення комплексу заходів з підготовки до роботи в зимовий період

вересень

заступник директора з АГЧ

6

Складання договорів на тимчасове збереження матеріальних цінностей (за потребою)

до 15 вересня

заступник директора з АГЧ

7

Створення комісії по інвентаризації матеріальних цінностей (наказ)

вересень

адміністрація

8

Складання графіку роботи техперсоналу та ведення щоденного обліку відпрацьованого часу

вересень

щоденно

заступник директора з АГЧ

9

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей (наказ)

до 01 жовтня

комісія, заступник директора з АГЧ

10

Проведення огляду стану та збереженості майна, інвентарю, обладнання в кабінетах

щомісячно

заступник директора з АГЧ

11

Контроль показників водомірного, газомірного та електролічильників та надання звітів. Проведення заходів щодо економного використання енергоносіїв

щомісячно

заступник директора з АГЧ

12

Контроль наявності миючих засобів, інвентарю та надання запитів на їх придбання

протягом року за необхідності

заступник директора з АГЧ

13

Здійснення робіт із благоустрою території закладу

постійно

заступник директора з АГЧ

14

Проведення списання матеріалів, які використовуються для функціонування закладу

за необхідності

заступник директора з АГЧ,комісія

15

Проведення оприбуткування матеріальних цінностей наданих батьківською громадськістю, спонсорами

при надходжені

заступник директора з АГЧ,комісія

Координація внутрішнього контролю

СІЧЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

1.

Планування участі вихованців у масових заходах та конкурсах у 2019 році

План Всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018/2019 навчальний рік

перевірити повноту планування участі у конкурсах

попереджувальний

план протокол

нарада при директорові

адміністрація

2.

Контроль за наповнюваністю гуртків та груп, залучених до навчання дітей соціально незахищених категорій

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004, зміни 10.12.2008

проаналізувати наповнюваність груп, відповідність наповнюваності нормативній

поточний

перевірка журналів, відвідування занять, протокол

нарада при директорові

адміністрація

3.

Якість планування навчально-виховної роботи

Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу у ПНЗ від 22.07.2008 №676 Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004, зміни 10.12.2008

відповідність планування річному плану роботи закладу, програмам позашкільної освіти

попереджувальний

записи у книгу контролю

індивідуальна бесіда

адміністрація

4.

Стан виконання плану заходів на зимові канікули

Накази управління молоді, позашкільної освіти НПВ

департаменту гуманітарної політики ДМР, план роботи закладу на канікули

виконання запланованих заходів

підсумковий

наказ

нарада при директорі

адміністрація

ЛЮТИЙ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

1.

Підсумки проведення районного етапу конкурсу «Відкрий для себе Україну»

Положення про проведення конкурсу.

рівень організації конкурсу

підсумковий

протокол

нарада при директорі

адміністрація

2.

Комплектування закладу педкадрами на 2019-2020 навчальний рік

Закон України «Про позашкільну освіту»

раціональне використання кадрового потенціалу

попереджувальний

зошит комплектування, протокол

нарада при директорі

директор, ПК

3.

Стан підготовки до міськогофольклорного свята «Заходь, Колодію, на нашу затію»

Наказ управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

рівень підготовки сценарного плану, матеріального забезпечення

попереджувальний

протокол

нарада при директорі

адміністрація

4.

Стан готовності до участі у конкурсах присвячених річниці з дня народження Т.Г. Шевченка

Річний план роботи Положення про конкурси

рівень готовності вихованців до участі у конкурсах в рамках довгострокових програм

попереджувальний

протокол

нарада при директорі

завідувач організаційно-масовим відділом

5.

Про стан охорони життя і здоров`я гуртківців, запобігання дитячому травматизму

Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ МОНУ від 01.08.01 № 563

система проведення первинного інструктажу з вихованцями

адміністративний

запис у книзі контролю

нарада при директорі

заступник директора з НВР, відповідальний зо ОП

БЕРЕЗЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

1.

Стан ведення журналів обліку гурткової роботи та журналів інструктажу з БЖД

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в ПНЗ

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти наказ МОНУ від 01.08.01 № 563 08.08.2013 № 1/9-537

виконання вимог до ведення документації

персональний

записи у книгу контролю,

наказ

нарада при директорі

адміністрація

2.

Підсумки участі гуртківців в міських конкурсах «Собори наших душ», «Мій рідний край – моя земля»

Річний план роботи, положення про конкурс

результативність участі вихованців

підсумковий

протокол

нарада при директорі

завідувач художньо-естетичним відділом

3

Підсумки проведення та участі у міських заходах

Накази, Положення конкурсів

Якість представлення закладу у заходах

підсумковий

протокол

нарада при директорі

завідувач художньо-естетичним відділом

КВІТЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

1.

Аналіз проведення відкритих занять в гуртках

Комплексна програма художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

оцінка ефективності роботи керівника гуртка щодо розвитку особистості, застосування інтерактивних та активних методик

персональний

записи в книгу контролю

нарада при директорі

методист

2.

Стан виховної роботи у закладі

«Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ МОНУ від 31.10.11 № 1243

відповідальність плану роботи, якість проведення виховних заходів

попереджувальний

протокол

нарада при директорі

методист

3.

Стан співпраці з батьківською громадськістю

Положення про батьківську раду

ефективність використаних форм співпраці з батьками

діагностичний

протокол

нарада при директорі

директор

4.

Підсумки проведення заходів на весняні канікули

Накази управління молоді, позашкільної освіти НПВ

департаменту гуманітарної політики ДМР, план роботи закладу на канікули

виконання запланованих заходів

підсумковий

наказ

нарада при директорі

адміністрація

ТРАВЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

1.

Підсумки навчально-виховної за 2018/2019 навчальний рік, виконання навчальних планів і програм.

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних Річний план роботи закладу

визначити стан виконання річного плану, перевірити виконання навчальних планів і програм

підсумковий

наказ

педрада

адміністрація

2.

Планування роботи закладу на літній період

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах

організація роботи в пришкільних таборах, організація дозвілля дітей мікрорайону у закладі

регулюючий

наказ

нарада при директорі

адміністрація

ЧЕРВЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

1.

Контроль за веденням ділової документації працівниками закладу, аналіз роботи із зверненнями громадян

Примірна інструкція з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ 23.08.2012 № 947)

перевірка стану ведення документації на кінець навчального року

узагальнюючий

наказ

нарада при директорі

директор

2.

Підсумки роботи закладу в літній період

Про методичні рекомендації з питань організаційно-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах План роботи закладу на літні канікули

якість та змістовність проведення заходів на літні канікули

підсумковий

звіт

нарада при директорі

адміністрація

3.

Контроль наявності програм позашкільної освіти для якісного планування навчального процесу на 2019/2020 навчальний рік

Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм (лист МОНУ 05.06.2013 № 14.1/10-1685) Про навчальні програми з позашкільної освіти (лист МОНУ 18.07.2013 № 1/9-502)

перевірка наявності програм для роботи гуртків відповідно до рекомендацій МОНУ

регулюючий, упереджувальний

запис у книгу контролю протокол

нарада при директорі

заступник директора з НВР

4.

Підсумки проведення звітних концертів та підсумкових майстер-класів у гуртках

Комплексна програма художньо-естетичного виховання в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти (наказ МОНУ 25.02.2004 № 151/11)

перевірка якості виконання навчальних планів і програм, рівень майстерності вихованців

підсумковий

звіт

нарада при директорі

заступник директора з НВР

ВЕРЕСЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

1.

Контроль за кадровим забезпеченням навчального процесу, тарифікація

Закон України «Про освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад

раціональне використання кадрового потенціалу

попереджувальний

наказ

нарада при директорі

директор

2.

Аналіз наявності навчальних програм

Закон України «Про позашкільну освіту» від 13.05.1999р. № 651-ХІV, Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу у ПНЗ від 22.07.2008 №676

з`ясувати наявність необхідних програм

підсумковий

звіт

нарада при директорі

методист

3.

Контроль готовності навчальних кабінетів

Типові переліки навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для худ -стет. позашкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОН України від 08.01.2002)

з`ясувати стан ОП, готовність матеріальної бази, методичне забезпечення

діагностичний

акт готовності кабінету, паспорт кабінету

нарада при директорі

директор, ПК

4.

Контроль набору контингенту учнів у гуртки

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004, змін 10.12.2008

наповнюваність гуртків відповідно до норм

попереджувальний

заяви батьків

нарада при директорі

заступник директора

5.

Контроль стану ведення ділової документації, запис бесід з БЖД в журнали гурткової роботи

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ МОНУ від 01.08.01

№ 563 примірна інструкція з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах, наказ МОНУ

вступний інструктаж, контроль запису інструктажів, перевірка журналів гурткової роботи

попереджувальний

журнали реєстрації інструктажів, журнали гурткової роботи

нарада при директорі

заступник директора

ЖОВТЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

1.

Якість планування навчально-виховної роботи

Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу у ПНЗ від 22.07.2008 № 676

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004, зміни 10.12.2008

відповідність планування програмам, річному плану роботи закладу

попереджувальний

запис у книзі контролю

індивідуальна бесіда

адміністрація

2.

Контроль планування участі у конкурсах та виставках

Концепція художньо-естетичного виховання Комплексна програма художньо-естетичного виховання

Міські та обласні довгострокові комплексні програми

вдосконалення системи організації роботи з залучення дітей до навчання в закладі

оглядово-ознайомчий

графіки участі у конкурсах

нарада при директорі

завідувач оганізаційно-масовим відділом

3.

Система роботи з обдарованими дітьми

Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» 30.09.2010 № 927/2010

виявлення обдарованих дітей та організація роботи

упереджувальний

протокол

нарада при директорі

методист

4.

Виконання заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 (Указ Президента України 13.10.2015 № 580/2015)

стан виконання заходів

підсумковий

протокол,

звіт

нарада при директорі

адміністрація

ЛИСТОПАД

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

1.

Про стан охорони життя і здоров`я гуртківців, запобігання дитячому травматизму

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ МОНУ від 01.08.01 № 563

система роботи з вихованцями

адміністративний

запис у книзі контролю

нарада при директорі

директор

2.

Аналіз участі у конкурсах та виставках

Указ Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в України» (від 30.09.2010р. № 926/2010)

вивчення стану роботи з обдарованими учнями

поточний

протокол, книга реєстрації

нарада при директорі

завідувач оганізаційно-масовим відділом

3.

Підсумки проведення осінніх канікул

План роботи закладу, план роботи на канікули

стан роботи з дітьми по залученню до масових заходів

цільовий

протокол,

план роботи на канікули

нарада при директорі

заступник директора

ГРУДЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

1.

Стан ведення журналів гурткової роботи

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних Примірна інструкція з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ 23.08.2012 № 947)

виконання вимого до ведення документації

персональний

запис у книгу контролю, наказ

нарада при директорі

адміністрація

2.

Аналіз роботи закладу із зверненнями громадян

Закон України «Про звернення громадян»

аналіз роботи із зверненнями громадян

підсумковий

звіт

нарада при директорі

адміністрація

3.

Підсумки організаційно-масової роботи за 2019 рік

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних

визначити стан виконання річного плану, участі у конкурсах заходів

підсумковий

наказ,

протокол

педрада

завідувач оганізаційно-масовим відділом

4.

Виконання навчальних планів та програм за І півріччя 2019/2020 навчального року

Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу у ПНЗ від 22.07.2008 № 676 Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004

визначити рівень виконання планів та відповідність програм

персональний, попереджувальний

запис у книгу контролю, протокол

нарада при директорі

адміністрація

5.

Аналіз пропозицій до планування роботи закладу на 2020 рік

ЗУ «Про позашкільну освіту»

проаналізувати пропозиції, визначити доцільність включення до плану роботи

діагностичний

протокол

педрада

директор