Положення про відділ організаційно-масової роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради

протокол від 03.09.2014 №2

Директор закладу

____ Н.М.Лавнюженкова

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про організаційно-масовий відділ

КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді»

 

Організаційно-масовий відділ є структурним підрозділом Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради, який організовує і проводить різноманітні масові заходи.

Свою діяльність спрямовує на залучення вихованців до конкурсної, масової, дозвіллєвої роботи  відповідно до напрямів діяльності, які визначені у Статуті закладу у позаурочний та позакласний час.

Відділ проводить:

-         організаційно-масову роботу: конкурси, виставки, фестивалі, конференції, свята з художньо-естетичного та інших напрямків згідно з річним планом роботи.

Відділ організаційно-масової роботи організовує:

Відділ організовує і проводить різноманітні районні та внутрішні масові заходи, відповідно до вікових особливостей вихованців, учнів, слухачів, а також залучає учнівську молодь до участі у міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах, виставках,акціях, використовуючи очно-заочні форми роботи. Відділ організаційно-масової роботи здійснює координацію роботи загальноосвітніх навчальних закладів району з питань участі у довгострокових міських програмах та конкурсах різних рівнів.

В період літніх канікул організовує проведення навчальної, пізнавальної та масово – виховної роботи в пришкільних таборах.

Матеріальну базу відділу складають:

кабінети, постійно-діючі виставки робіт вихованців, аудіо тека, звукова апаратура.

У відділі працюють:

- завідувач відділу,

- методист,

- культорганізатор.

Завідувач відділу належить до категорії керівників. Призначення на посаду завідувача відділу та звільнення з неї здійснюється наказом директора позашкільного закладу з дотриманням вимог КЗпП України. Завідувач відділу підпорядковується безпосередньо директору.

Методист належить до професійної групи спеціалістів в галузі методики навчально-виховної діяльності. Призначення на посаду методиста та звільнення з неї здійснюється наказом директора закладу з дотриманням вимог КЗпП України. Методист підпорядковується безпосередньо завідувачу відділу, керується розпорядженнями директора, заступника директора по навчально-виховній  роботі, рішеннями педагогічної, методичної ради.

Культорганізатор належить до професійної групи спеціалістів в галузі організації масових заходів. Призначення на посаду культорганізатора та звільнення з неї здійснюється наказом директора закладу з дотриманням вимог КЗпП України. Культорганізатор підпорядковується безпосередньо завідувачу відділу, керується розпорядженнями директора, заступника директора по навчально-виховній  роботі, рішеннями педагогічної, методичної ради.