Підсумки організаційно-масової роботи за І півріччя 2019 року

Підсумки організаційно-масової роботи за І півріччя 2019 року

Позашкільна освіта займає вагоме місце в системі безперервної освіти і спрямовується на створення стійкого позитивного іміджу закладу на основі наявних ресурсів, підвищення конкурентоспроможності навчального закладу, встановлення та розширення партнерських зв’язків, створення в закладі таких умов, щоб у ньому основними були: особистість дитини, її рівень навченості та педагогічного колективу. Тут дитина має можливість вчитися робити особистісний вибір, підбирати ключ до відкриття себе, набувати досвіду духовної, моральної, соціальної діяльності, усвідомити цілі власної життєвої перспективи. За умови компетентного підходу до освіти, якість освіти в позашкільному закладі дає змогу легко соціалізуватись в суспільстві та стати успішною особистістю в житті.

В І півріччі 2019 року діяльність Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді планувалася і проводилася на загально-педагогічних принципах згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також типовим Положенням про позашкільний навчальний заклад, Статутом закладу і спрямована на реалізацію завдань, визначених Законом України «Про позашкільну освіту» по таких напрямках:

– основи художньо-естетичного навчання та виховання;

– основи професійного виховання;

– основи соціального виховання;

– організація змістовного дозвілля дітей у вільний час.

Художньо-естетичне навчання та виховання реалізовувалося шляхом:

– задоволення освітніх запитів дітей та батьків на позашкільну освіту через формування знань, умінь та навичок, передбачених навчальними програмами;

– пошуку, розвитку та підтримки здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді.

Професійне виховання включало в себе формування наступних складових:

– етика та естетика виконання роботи та представлення її результатів;

– культура організації своєї діяльності;

– адекватне сприйняття професійної оцінки своєї діяльності та її результатів;

– розуміння значимості своєї діяльності як частини процесу розвитку культури та науки суспільства.

Соціальне виховання гуртківців включало формування наступних елементів поведінки дітей:

– колективна відповідальність;

– уміння взаємодіяти з іншими членами колективу;

– толерантність;

– активність і бажання брати участь у справах колективу;

– прагнення до самореалізації соціально адекватними способами;

– дотримання морально-етичних норм (правила етикету, культури мовлення, культури зовнішнього вигляду).

Організація змістовного дозвілля дітей у позашкільному закладі була наповнена різним змістом та обиралася дітьми за власними інтересами і нахилами, в якому вони могли виявити себе як особистість, опанувати культурні цінності, оволодіти навичками й уміннями спілкування як із своїми однолітками, так і з дорослими. Усі вищезазначені напрямки діяльності були направлені на досягнення головної мети діяльності закладу – створення умов для розвитку дітей, їх самовизначення та соціальної адаптації. Творчим кредо педагогів нашого закладу стали слова доктора педагогічних наук, професора Ольги Василівни Сухомлинської: «Дитина приходить до позашкільного навчального закладу за покликом душі. І найперше завдання цієї установи – підтримати і розвинути цей поклик, прищепити любов до творчої праці і допомогти визначитися із власним майбутнім».

У процесі розвитку людської спільноти в кожну епоху встановлюються певні норми поведінки людини в суспільстві, виробляються етичні правила, своєрідні закони моральної поведінки. Морально-етична поведінка молоді, її соціальне самопочуття є одним з головних показників розвитку суспільства, її окремих інститутів, складових частин. Сьогодення характеризується епохою реформ, змін у всіх складових нашої країни, непростою соціальною ситуацією, яка накладає відбиток на поведінку та формування життєвих цінностей дітей та молоді. Саме на створення ефективної соціально-педагогічної виховної системи закладу, яка б сприяла вихованню гармонійної особистості активного, дієвого, з стійкими моральними принципами, соціально мобільного та відповідального громадянина України, була направлена в І півріччі 2019 року діяльність Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді.

Організаційно-масова робота у закладі здійснювалася відповідно до плану роботи закладу на 2019 рік, планів роботи на період канікул, затверджених директором закладу, розпорядчих документів по закладу відповідно до наказів управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Інформація з питань організації масових заходів, виховної роботи доводилася до членів педагогічного колективу шляхом її оприлюднення на дошках оголошень, наказів по закладу, нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради, оперативних нарадах. Всю роботу нашого закладу у І півріччі 2019 року було спрямовано на вирішення загальної педагогічної проблеми «Підвищення соціального статусу вихованців шляхом розширення спектру організаційно-масової діяльності». Під час підготовки і проведення масових заходів створювалися неформальні колективи, що давали дітям і підліткам можливість виступати у нових соціальних амплуа, займати ролі, що відрізняються від навчальної та пізнавальної діяльності. Складовими частинами вирішення даної проблеми стали:

- реалізація принципів Концепції позашкільної освіти;

- посилення диференціації та індивідуалізації, здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;

- управління результатами та якістю навчання вихованців;

- удосконалення системи роботи з обдарованими учнями;

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання вихованців;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків гуртківців;

- розвиток активної пізнавальної діяльності учнів на заняттях гуртків;

- соціальний захист та створення оптимальних умов для обдарованих вихованців.

Масові заходи - особлива соціальна сфера, де діти задовольняють потреби в самоперевірці, самооцінці свого власного "Я". Головна мета соціально-педагогічної діяльності нашого позашкільного навчального закладу - сформувати ставлення до масових заходів, як до можливості для самовдосконалення, саморозвитку. У плані роботи відділу організаційно-масової роботи було передбачено підготовку, проведення та участь вихованців і творчих колективів у концертних програмах, загальноміських та обласних заходах, фестивалях, конкурсах, виставках, акціях різних рівнів.

Важливим показником ефективності роботи Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді - організація та проведення численних міських масових заходів. В 2019 році за підтримки управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради наш заклад провів 3 заходи, в яких прийняло участь 60 вихованців і 300 учнів:

- міське свято «Дніпро гуляє-весну зустрічає» - 30 вихованців (керівники гуртків: Жук Ю. С., Нікульшина Т. В., Мусієнко Л. В.);

- акція «2019 секунд. Читаємо Гончара » до 101-ї річниці з дня народження О. Гончара – 30 вихованців (керівники гуртків: Жук Ю. С., Нікульшина Т. В.);

- родинне свято «Щаслива родина - душа України» - 300 учнів (керівник гуртка – Бондарук А. Т.);.

Одним із показників ефективності роботи гуртків є участь вихованців та педагогів у масових заходах, які проводить заклад. За поточний період було проведено 22 заходи, в яких прийняло участь 466 вихованців та 180 учнів:

- інтелектуальний конкурс «Чорнобиль. Минуле. Майбутнє» в рамках 33-ї роковини Чорнобильської катастрофи – 30 учнів;

- «Єднаємо барви України» до Дня Вишиванки сумісно з відділом ювенальної превенції управління привентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області – 100 дітей (керівник гуртка – Кириленко Д. О.);

- проведенні майстер-класів в рамках міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") – 50 дітей (керівники гуртків – Кириленко Д. О., Гузенко О. В.);

- гра «Сюрприз від щирого серця» до Всесвітнього дня «спасибі» - 40 вихованців (керівник гуртка -Чорна Г. К.);

- виховний захід «Подія, що пережила час..» до Дня Соборності України – 14 вихованців (керівник гуртка Нікульшина Т. В.);

- перегляд та обговорення в гуртках відеофільму «Злука. День соборності України (з циклу Перемоги України)» до Дня Соборностi України – 60 вихованців;

- тематичний вечір «Свіча Голокосту не згасне» до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту – 30 вихованців;

- інформаційно-просвітницька акція «Бій під Крутами – бій за майбутнє», присвячена 101-ій річниці битви під Крутами – 100 вихованців;

- розважальна година в театральному гуртку «Під знаком Купідона» до Дня Святого Валентина – 20 вихованців (керівник гуртка – Нікульшина Т. В.);

- поетична хвилинка «Відлуння Гіндукушу» до Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав – 20 вихованців (керівник гуртка – Нікульшина Т. В.);

- творча програма «Чорне і біле», присвячена Дню Героїв Небесної Сотні – 20 вихованців (керівники гуртків – Нікульшина Т. В., Мусієнко Л. В.);

- святкова програма в театральному гуртку «І березень дарує диво» - 20 вихованців (керівник гуртка – Нікульшина Т. В.);

- літературна кав’ярня «На струнах Кобзаревої душі» з нагоди 205-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка – 20 вихованців;

- акція «Подаруй посмішку» до Дня сміху – 20 вихованців (керівник гуртка – Нікульшина Т. В.);

- захід в хореографічному гуртку «Просторова координація в хореографії» - 15 вихованців (керівник гуртка – Мусієнко Л. В.);

- захід в театральному гуртку «Сценічна мова, як одна із головних компетентностей акторської майстерності» - 12 вихованців (керівник гуртка – Нікульшина Т. В.);

- вечір біля вогнища «Перегортає пам'ять сторінки» - 100 вихованців (керівники гуртків – Жук Ю. С., Нікульшина Т. В.);

- квест для дітей гуртка творчого розвитку «Ми мандруємо Європою» - 15 вихованців (керівник гуртка – Чорна Г. К.);

- вікторина в гуртку англійської мови «Чи знаєш ти Європу?» - 15 вихованців (керівник гуртка – Радівілова В. В.);

- літературний круїз "Країнами Європи" до Дня Європи – 15 вихованців (керівник гуртка – Радівілова В. В.);

- участь у заходах до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні – 15 вихованців;

- творча майстерня «Ми – це Україна» до Дня Конституції України – 15 вихованців (керівники гуртків –Гузенко О. В., Барміна О. В.).

Формуванню естетичного сприйняття та емоційного ставлення до прекрасного, бажання самостійно створювати чудові речі, вміння цінити людську працю, вихованню художнього смаку, бажанню вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу, формуванню основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів сприяли 7 майстер-класів, до яких було залучено 270 учнів шкіл та 90 вихованців:

- майстер-клас з петриківського розпису для учнів середньої загальноосвітньої школи № 116" – 40 учнів (керівник гуртка – Кириленко Д. О.);

- майстер-клас з петриківського розпису «Малювання рибки. Пальчикова техніка» для учнів СЗШ № 116 – 70 учнів (керівник гуртка – Кириленко Д. О.);

- майстер-клас з петриківського розпису «Малювання рибки. Пальчикова техніка» для учнів 2, 3, 7, 8 класів СЗШ № 116 – 80 учнів (керівник гуртка – Кириленко Д. О.);

- майстер-клас з петриківського розпису для учнів СШ № 115 – 30 учнів (керівник гуртка – Кириленко Д. О.);

- майстер-клас з петриківського розпису для учнів СЗШ № 64 «Килимок айстрами» - 50 учнів (керівник гуртка – Барміна О.В.);

- майстер-клас по розпису шоколадом «Подарунок на 8 березня» - 30 вихованців (керівник гуртка – Кириленко Д. О.);

- школа писанкарства по розпису великодніх яєць – 60 вихованців (керівник гуртка – Кириленко Д. О.).

Протягом поточного періоду наш заклад працював над залученням до позашкільної освіти дітей дошкільного віку, з метою розширення освітніх послуг у місті, виявлення здібностей дитини на ранній стадії розвитку та впровадження у навчально-виховний процес системи наступництва – подальшого навчання вихованців у гуртках відповідних напрямів підготовки.

В гуртках творчого розвитку дітей дошкільного віку впроваджувалася система морального та інтелектуального, художньо-творчого, національно- патріотичного і громадянського виховання, вивчення родинно-побутової культури та інших духовних цінностей, шляхом залучення до масових заходів. Всього впродовж поточного періоду було залучено 67 вихованців у 4 заходах:

- свято Стрітення в гуртку творчого розвитку дошкільнят «А вже весна у двері стука» - 20 вихованців (керівники гуртків – Чорна Г. К., Бондарук А. Т.);

- святкова програма в гуртку творчого розвитку «Весняний передзвін» - 15 вихованців (керівник гуртка – Жук Ю. С.);

- свято Масляної в гуртку творчого розвитку дошкільнят – 20 вихованців (керівники гуртків – Чорна Г. К., Бондарук А. Т.);

- захід в гуртку творчого розвитку «Пригоди крапельки (вода та її значання)» - 12 вихованців (керівник гуртка – Чорна Г. К.).

Одним з основних завдань діяльності закладу є створення умов для проведення змістовного дозвілля вихованцями Центру та дітьми міста під час канікул. У канікулярні дні заклад працював за окремими планами, затвердженими директором закладу. Метою та основними завданнями усіх цих заходів є пошук і надання підтримки здібним, обдарованим і талановитим дітям та учнівській молоді, організація змістовного дозвілля підростаючого покоління з урахуванням особистих та колективних інтересів, пошук нових форм його організації, стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, задоволення потреб дітей і юнацтва в творчій самореалізації, популяризація та пропаганда розвиваючих дозвіллєвих програм.

Колектив прикладав зусилля, щоб під час відпочинку діти мали можливість з користю провести цей час, саморозвиватись, пізнавати історію рідного краю та оздоровлюватися.  Турбота, увага і високий професіоналізм – це складові, які допомагають Центру підтримувати високий попит на свої послуги у цьому напрямку.

Всього в канікулярні періоди І півріччя 2019 року було проведено 34 заходи, якими було охоплено 710 учнів шкіл району.

Загалом впродовж 2018 року колективом Центру проведено 70 масових заходів, якими охоплено близько 683 вихованці і 1460 учнів шкіл.

Завдяки творчій самовідданій праці педагогічного колективу, Центр є осередком творчої самореалізації, соціальної адаптації дітей та підлітків, місцем культурного дозвілля, центром пошуку, розвитку, підтримки юних талантів. Аналізуючи результати проведеної роботи, робимо висновок про реалізацію загально-педагогічної проблеми на належному організаційному рівні.