План роботи закладу на 2018 рік

 

І. Аналіз діяльності за 2017 рік

1. Підсумки організації освітньої діяльності

Виконуючи закони України «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», Конституції України, наказів Міністерства освіти і науки України, Положення «Про позашкільний навчальний заклад», на підставі Статуту КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР, затвердженого наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 08.11.2016р. № 262 ,керуючись  рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до плану  роботи  на 2017 рік педагогічний колектив закладу спрямовував свою роботу на виконання навчального плану та навчальних програм, організацію освітнього процесу з гуртківцями.

Мережа гуртків та програмне забезпечення освітнього процесу

КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР – позашкільний навчальний заклад художньо-естетичного напряму, мережа гуртків якого розкрита такими профілями :

вокальний профіль

театральний профіль

хореографічний профіль

декоративно-ужитковий профіль

образотворчий профіль

розвиток творчих здібностей дошкільників

гурток естрадного мистецтва

театральний гурток

гурток танцю «Диско»

гурток петриківського розпису

гурток паперопластики

гурток англійської мови

гурток фольклорної пісні

театральний гурток

гурток сучасної хореографії

гурток «Декоративно-ужиткового мистецтва»

гурток образотворчого мистецтва

гурток психоемоційного розвитку

хореографічний гурток

гурток образотворчого мистецтва

гурток творчого розвитку дошкільнят

гурток

паперопластики

театральний розвиток

2 гуртка

2 гуртка

3 гуртка

2 гуртка

3 гуртка

5 гуртків

У 2017 навчальному році у Центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді відкрито 42 групи 17 гуртків за 6-ма профілями художньо-естетичного напряму, що охоплюють 603 дитини віком від 5-ти до 18-ти років.

Гуртки Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді працюють за навчальними програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки України 2014-2016 років, а також за програмами, затвердженими місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Навчання та виховання в закладі здійснюється українською мовою. Гуртки навчального закладу 100 % є бюджетними.

В основу навчально-виховного процесу були покладені орієнтири щодо класифікації гуртків за трьома рівнями навчання: початковий, основний, вищий. Рівень гуртка (початковий, основний, вищий), а також термін навчання обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами.

Навчальні рівні

Кількість груп

Кількість вихованців

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Початковий

39

38

30

544 (90 %)

524 (85,3%)

414 (68,7%)

Основний

3

4

11

45 (7,5%)

60 (9,8%)

174 (28,8%)

Вищий

1

2

1

15 (2,5%)

30 (4,9%)

15 (2,5%)

У порівнянні з 2015/2016 навчальним роком у 2017/2018 навчальному році на 21,3 % зменшилося охоплення вихованців початковим рівнем навчання; на 21,3 % відбулося збільшення гуртків основного рівня навчання.

До здобуття позашкільної освіти у Центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді залучені 189 хлопців (31 %) та 414 дівчат (69 %).

Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді працює над залученням до позашкільної освіти дітей дошкільного віку з метою розширення освітніх послуг у місті, виявлення здібностей дитини на ранній стадії розвитку та впровадження у навчально-виховний процес системи наступництва – подальшого навчання вихованців у гуртках відповідних профілів підготовки художньо-естетичного напряму.

У 2017/2018 навчальному році за навчальною програмою «Дитина» художньо-естетичного напряму (Рекомендована МОН, 2015 рік схвалення) продовжують роботу групи творчого розвитку дошкільнят,  вихованці яких мають нагоду займатися за п’ятьма новими модулями:  «гурток творчого розвитку дошкільнят»,  «гурток психоемоційного розвитку», «гурток художньо-естетичного розвитку» (паперопластика),  «театральний гурток», «гурток англійської мови», заняття в яких спрямовані на запобігання труднощів у переході дитини від дошкільного до шкільного життя.

31 % вихованців дошкільного віку Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді – не охоплені послугами дошкільної освіти. Тому, крім послуг позашкільної освіти діти під час навчальних занять гуртків отримують навички спілкування, комунікативності, роботи у колективі.

Соціальний паспорт закладу

Одне із соціальних завдань позашкільної освіти – надання послуг дітям із незахищених верств населення. 15,9 % вихованців Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді – діти пільгових категорій.

Соціальний паспорт Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді 2017/2018 навчального року:

Соціальна категорія

2017/2018

1.

Діти сироти та діти які позбавлені батьківського піклування

2

2.

Діти-напівсироти

3

3.

Діти, сім'ї яких постраждали від аварії на ЧАЕС

1

4.

Багатодітні родини

18

5.

Діти з особливими освітніми потребами

62

6.

Діти, батьки яких є учасниками АТО

5

7.

Діти, родини яких опинилися у складних життєвих обставинах (малозабезпечені)

5

Висвітлення діяльності навчального закладу

З метою зростання позитивного іміджу Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді діяльність, досягнення позашкільного навчального закладу відображаються у передачах міського телебачення 34 телеканалу, на веб-сайті Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді, в соціальній мережі Facebook. На веб-сайті закладу у розділі «Новини» виставляються фотографії та перемоги вихованців та керівників гуртків.

2.  Підсумки методичної роботи

Протягом 2017 року були виконані такі заходи:

- Вибір керівниками гуртків індивідуальної методичної теми, співзвучної загальної методичній темі закладу (січень 2017 року);

- Підбір методичного матеріалу у електронному вигляді, складання картотеки друкованих видань  з питань використання технології організації та проведення інтегрованих занять у сфері освіти (протягом  року).

- Організація самоосвітньої діяльності керівників гуртків з методичної теми закладу (протягом  року).

- Розгляд питання щодо проведення нестандартних  занять за засіданнях методичних об’єднань, круглих столів, індивідуальних консультаціях

- Складання методичного буклету за темою «Формування творчої лабораторії керівника гуртка»

- Проведення методичного тижня «Фестиваль педагогічних ідей» з метою обміну досвідом роботи, та вивчення проблеми «Доцільність проведення нестандартних гурткових занять з вихованцями» в умовах позашкільної освіти (березень 2017 року)

- Проведення методичних посиденьок керівників гуртків «Класичне, або нестандартне проведення гурткових занять: за та проти» (квітень 2017 року);

- Методичні посиденьки «Початок року – особливості та складнощі» (обговорення відвіданих занять);(жовтень 2017)

- Індивідуальні консультації з питань самоосвіти, самовдосконалення,  поглиблення знань з методики, психології, педагогіки, вивчення передового педагогічного досвіду.(протягом року)

- Підготовка методичних матеріалів до «Фестивалю педагогічних ідей», підготовка планів-конспектів до відкритих занять кожним керівником гуртка;(грудень 2017)

- Засідання методичного об’єднання, проведення  аналізу методичної самоосвіти керівників гуртків.(Грудень 2017)

Організація науково-методичного супроводу професійного зростання та інноваційної діяльності педагогічних кадрів:

- Відвідування занять гуртків згідно з графіком.

- Надання методичних і практичних консультацій та порад щодо організації та проведення ефективного гурткового заняття.

- Підвищення рівня професійної майстерності керівників гуртків засобом відвідування майстер-класів, семінарів міського рівня.

- Участь в обласних   семінарах і тренінгах для керівників гуртків, методистів, зав. відділами позашкільних  навчальних закладів міста та області .

- Участь в міському інтерактивному семінарі «Освіта з прав людини онлайн та протидія мові  ненависті» для методистів позашкільних навчальних закладів на базі Центральної міської бібліотеки  (Усенко Д.Р.  завідувач відділом)

- Міська школа медіа – патріотів. Тренінг «Емоції інформаційної війни» (травень Бондарук А.Т.)

- Міська школа медіа – патріотів. Тренінг  «Розробка пропагандиських плакатів» ( червень Сафронова Д.О.)

- Обласний семінар для заввідділами, методистів та керівників  гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів.

- Обласний семінар з науково-методичної роботи та методистів художньо-естетичного напрямку.

Протягом року було проведено:

- Відвідування та взаємовідвідування гурткових занять та виховних заходів

- Організація роботи школи педагогічної майстерності;

- Консультування молодих керівників гуртків;

- Організація роботи МО за напрямами: декоративно-прикладне мистецтво, художньо-сценічне;

- Надана можливість прояву ініціативи під час виступів на нарадах, школі педагогічної майстерності, проведення творчих зустрічей;

Протягом  2017 н. р. проведено 4 засідання МО згідно з планом роботи.

Особлива увага приділяється роботі з молодими педагогами Центру. Для цього проведено ряд засідань з тематики:

Тема: «Використання технології тайм-менеджменту  в організації та плануванні гурткової роботи» (жовтень);

Тема: «Використання універсальної методики Анатолія Гіна «Конструктор знань» в роботі гуртка» (січень)

Тема: «Організація самоосвітньої діяльності керівника гуртка як основа підвищення професійної компетентності» (квітень)

Тема: «Сутність і методи інтерактивних методів навчання»

При проведенні засідань значного поширення набули сучасні форми організації методичної роботи: ділові ігри, соціально-психологічні, соціально-комунікативні тренінги,  круглі столи, диспути, дебати, методичні посиденьки, методичні ринги тощо.

Використання таких форм значною мірою поліпшує співпрацю адміністрації і педпрацівників, викликає жвавий інтерес у молодих педагогів, створює мотивацію підвищення їхньої кваліфікації, професійної компетентності.

3. Підсумки конкурсної діяльності

В 2017 році 230 вихованців закладу взяли участь у 31 конкурсі   різного рівня та отримали 42 призових місця

Результативність участі у конкурсах, порівняльна характеристика

Всі рівні (міський, обласний, всеукраїнський, міжнародний)

Рік

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Переможці

Лауреати

2013-2017

31

33

28

33

32

4. Підсумки організаційно-масової роботи

Впродовж 2017 року було проведено 4 районних (відбіркових) етапи міських конкурсів по довгостроковим програмам, до  яких залучено 817 учнів шкіл району.

-  районний етап міського конкурсу для учнів 5-6 класів «Відкрий для себе Україну», в якому прийняло участь 190 учнів;

- районний етап міського конкурсу для учнів 3-4 класів «Півгодинки на цікавинки», в якому прийняло участь 510 учнів;

- районний етап міського конкурсу для старшокласників «Формула успіху», в якому прийняло участь 70 учнів.

- районний етап міської виставки - конкурсу «Мій рідний край – моя земля», в якому прийняло участь 47 учнів з 5 навчальних закладів.

За поточний період учасниками різних заходів, присвячених пам’ятним та святковим календарним датам стали 330 вихованців, що складає 54% від загальної кількості дітей Центру (614).

Реалії сьогодення визначили новий напрям роботи закладів освіти – волонтерська діяльність та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України. 110 вихованців нашого закладу (керівники гуртків: Кириленко Д. О.,               Сафронова Д. О., Мітрохіна І. Г., Бондарук А. Т., Федоришин Т. В.) активно долучилися до участі в міській акції «Привітай бійця». У співпраці з Дніпровським полком охорони громадського порядку національної гвардії України 50 гуртківців з батьками прийняли участь в акції «Подаруй дітям свято» для дітей Донецької області. Таким чином, діти відчувають себе причетними до серйозної дорослої справи. Ми закладаємо у дитини співчуття, милосердя, бажання допомогти ближньому.

Всього протягом  2017 року 515  вихованців прийняли участь у  46 заходах різних рівнів, що склало  84 відсотки від загальної кількості вихованців Центру (614).

Всього впродовж 2017 року 44 внутрішніми масовими заходами було охоплено 1597 вихованців, 46 військовослужбовців,  2020 учнів шкіл міста.

Велика організаційно-масова робота, розрахована на залучення вихованців до різноманітних форм практичної діяльності, проводилася керівниками гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Руками 497 вихованців підготовлено творчі роботи для улаштування 18 виставок, експозицій та колективних робіт.

З метою ознайомлення вихованців з архітектурними і історичними місцями нашого міста та згуртування колективу  керівниками гуртків Кириленко Д. О.,  Сафронова Д. О. були організовані екскурсійні програми. Протягом 2017 року таким видом роботи було охоплено 78 вихованців закладу. Вони здійснили 8 екскурсій: в музей АТО, історичний музей ім. Д. Яворницького,  Новобогородицьку фортецю, в Акваріум  на  Монастирському острові, в парк ім. Т. Г. Шевченка, на природу ж/м Камянського, на перегляд вистави «Король Артур».

Одним з важливих напрямків роботи в нашому позашкільному  навчальному закладі є організація дозвілля дітей та підлітків під час канікул.  За період існування нашого центру вибудовано злагоджену систему тісної співпраці зі школами міста.

Впродовж зимових канікул організаційно-масовими заходами було охоплено 275 вихованців та 47 учнів шкіл №115 та 117. Діти мали змогу прийняти участь в інтелектуальних іграх, розважальних програмах та  майстер-класах: паперопластики, психо-емоційного розвитку,  виготовленню об’ємних листівок (керівники гуртків:  Федоришин Т. В., Бондарук А. Т., Мітрохіна І. Г., Усенко Д. Р., Онищенко Н. М., Кириленко Д. О., Нікульшина Т.В.).

На весняних канікулах керівники гуртків центру: Кириленко Д. О., Мітрохіна І. Г., Сафронова Д. , Міронова Т. О.,  Бондарук А. Т. запропонували низку майстер-класів, в яких прийняло участь 289 учнів ЗНЗ №116, 64,117, №56, 68, 18, 133:

А керівник театрального гуртка Усенко Д. О. здійснила гастрольний тур з уривком вистави А. П. Чехова «Ведмідь», який переглянуло 980 учнів ЗНЗ №135, 133, 117, 64, 116.

104 вихованці нашого закладу, крім основних занять, під час канікул долучилися до майстер-класів з писанкарства та виготовлення червоних маків (керівники – Кириленко Д. О., Мітрохіна І. Г.).

Всього  під час весняних канікул масовими заходами було охоплено 1269 дітей.

На осінніх канікулах гостями закладу стали 132 учні шкіл №117, 42, 134, 55. Для них було проведено розважальну програму «Козацькі забави», психо-емоційну гру «Птахи – наші друзі» та низку майстер-класів (керівники гуртків: Сафронова Д. О., Бондарук А. Т., Усенко Д. Р., Нікульшина Т. В,  Кириленко Д. О.,  Міронова Т. В.

Влітку заклад запрошував до активного відпочинку учнів пришкільних таборів міста , де на них чекали цікавий квест «Подорожуємо Європою», ігрові та розважальні програми, в яких прийняло участь 450 учнів навчальних закладів №114, 116, 117, 55, 115, 68, 142, 18, 64.

Всього в  канікулярні періоди 2017 року  було проведено 86 організаційно-масовий захід, якими  було охоплено 379 вихованців та1898 учнів шкіл району.

Зведені результати  організаційно-масової  роботи за 2017 рік показали помітну тенденцію активізації роботи центру.  Наш заклад  став  центром духовного життя мешканців мікрорайону.

Показники організаційно-масової роботи за  2017 рік

Кількість заходів

Кількість вихованців

Кількість залучених

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

83

134

161

2283

2285

2551

2072

2048

5295

 

Основні напрями роботи у 2018 році

- розвивати здібності й таланти дітей і юнацтва;

- забезпечити можливості творчого самовираження й розвитку власної індивідуальності;

- забезпечити можливості змістовного й корисного проведення вільного часу;

- сприяти розвиткові громадянської та національної ідентичності;

- сприяти превентивній роботі для запобігання негативних тенденцій серед молоді;

- забезпечити здобуття додаткової освіти, необхідної для практичної діяльності й життя.

Організація навчально-виховного процесу

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Проведення інструктивних нарад з педагогами щодо ведення обов`язкової ділової документації

січень

вересень

заступник

директора з НВР

 

2

Підготовка соціального паспорта гуртка (скласти списки соціально незахищених дітей, що є членами гуртків: дітей з особливими потребами, сиріт, напівсиріт, з неблагополучних сімей, таблиця)

січень

вересень

адміністрація, заввідділом

 

3

Перевірка оформлення журналів обліку гурткової роботи

щоквартально

заступник директора з НВР

 

4

Перевірка укомплектованості навчальних груп

щоквартально

адміністрація

 

5

Проведення засідань педагогічних рад (за окремим планом)

протягом року

адміністрація

 

6

Вивчення стану роботи гуртків ( за окремим планом)

протягом року

адміністрація

 

7

Перевірка стану готовності кімнат для гурткової роботи, матеріально-технічної бази, технічних засобів до початку навчального року

вересень

адміністрація, ПК

 

8

Підбір програм для гурткової роботи, затверджених Міністерством освіти і науки України

до 01 вересня

заступник

директора з НВР,

керівники гуртків

 

9

Проведення заходів, спрямованих на комплектацію груп гуртків (подання реклами в школи району, відвідування керівниками гуртків батьківських зборів в закладах загальної середньої та дошкільної освіти, проведення майстер-класів)

01-15 вересня

протягом року

адміністрація, керівники гуртків

 

10

Організація прийому вихованців, комплектування груп

01-15 вересня

адміністрація, керівники гуртків

 

11

Складання розкладу занять гуртків та його затвердження

до 01 вересня

до 15 вересня

до 1 січня (за необхідності)

заступник

директора з НВР

 

12

Організація навчально-тематичного планування роботи гуртків на ІІ семестр 2017/2018 навчального року та І семестр 2018/2019 навчального року, відповідно до Типових планів позашкільних навчальних закладів, та їх затвердження

вересень

грудень

адміністрація, керівники гуртків

 

13

Складання і затвердження тарифікаційних списків педпрацівників

вересень

директор

 

14

Проведення організаційних зборів в гуртках, створення органів самоврядування

вересень

адміністрація, керівники гуртків

 

15

Складання та затвердження графіка відкритих занять та виховних заходів

жовтень

методист

 

16

Складання та затвердження графіка взаємовідвідування занять керівниками гуртків

жовтень

методист

 

17

Планування роботи структурних підрозділів на 2018 рік

грудень

керівники підрозділів

 

18

Узгодження річного плану роботи закладу позашкільної освіти у управління молоді , позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики

грудень

директор

 

19

Організація планування навчально-виховної роботи та затвердження планів структурних підрозділів на 2019 рік

грудень

адміністрація, керівники гуртків

 

Управління навчально-виховним процесом

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Складання графіка щорічних основних відпусток працівників закладу

до 5 січня

директор

 

2

Організація діловодства за зверненнями громадян, підготовка звітів

січень

червень

відповідальна особа за наказом

 

3

Організація розподілу попереднього навантаження педагогічних працівників на 2018/2019 навчальний рік

квітень

адміністрація

ПК

 

4

Організація роботи щодо розроблення навчального плану на 2018/2019 навчальний рік, погодження в управлінні молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики .

серпень

адміністрація

 

5

Затвердження плану роботи методоб`єднання керівників гуртків

вересень

директор

 

6

Формування мережі гуртків, контингенту вихованців та затвердження

до 5 вересня

директор

 

7

Визначення стану ведення ділової документації у закладі

вересень

грудень

адміністрація

 

8

Підготовка до проведення звітування керівника закладу

травень

адміністрація

 

9

Складання перспективної мережі гуртків та контингенту вихованців

грудень

директор

 

10

Організація роботи щодо упорядкування справ і документів і попереднього ділового року для їх збереження

грудень

адміністрація

 

11

Проведення заходів по аналізу виконання річного плану та формування проекту на 2019 рік

грудень

адміністрація

 

12

Підготовка статистичної звітності за результатами навчально-виховного процесу

протягом року

заступник директора з НВР

 

13

Проведення педагогічних і методичних рад та виробничих нарад з питань перевірки стану навчально-виховного процесу і визначення шляхів удосконалення координаційно-методичної, навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності відповідно до завдань річного плану роботи

протягом року

директор,

методист

 

14

Видання наказів з основної та кадрової діяльності

протягом року

директор

 

15

Складання та затвердження планів проведення масових заходів з вихованцями закладу на період осінніх, зимових, весняних та літніх канікул

протягом року

директор, завідувач організаційно-масовим відділом

 

Організаційно-масова та виховна робота

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

СІЧЕНЬ

1

Проведення майстер – класів  з петриківського розпису

та образотворчого мистецтва під час канікул.

Квест «Новорічні пригоди» для учнів 1-4 та 5-7 класів.

02-12.01.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

 

2

 

Проведення  поетичної хвилинки «З Україною в  серці» до Дня Соборностi України

21.01.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

3

Проведення  інтерактивної акції «Від заходу до Сходу – Україна єдина»

22.01.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

4

Проведення гри "Поле чудес" до свята "Тетянин день".

25.01.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

5

Перегляд документальних фільмів про трагічні події в роки Другої світової війни (1939-1945), концтабори та масове знищення євреїв до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

27.01.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

6

Улаштування виставки малюнків «Юні оборонці Батьківшини». присвяченої 100-річчю  битви під Крутами.

29.01.18

 

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

ЛЮТИЙ

1

Проведення години творчого дозвілля «Найщиріші привітання у Всесвітній день кохання» до Дня Святого Валентина.

14.02.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

2

Проведення родинного свята Стрітення «Зимі з весною помиритись і нам ніколи не сваритись».

15.02.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

3

Вечір-реквієм «Болить і досі всім Афганістан» в театральному гуртку до Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав.

15.02.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

4

Проведення в гуртках  годин відпочинку «Весела Масляна»

17.02.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

5

Театрально-хореографічна постановка «Чорне і біле» до Дня Героїв Небесної Сотні.

20.02.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

БЕРЕЗЕНЬ

1

Улаштування виставки творчих робіт вихованців «Весняні посмішки»

01.03.18

 

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

2

Проведення концертної програми «Для вас, жінки!»

07.03.2018

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

3

Улаштування виставки ілюстрацій до творів Т. Г. Шевченка «Вінок Кобзареві».

09.03.2018

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

4

Конкурс читців «Поетична вітальня» до всесвітнього дня поезії

21.03.18

 

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

5

Улаштування експозиції «Театр починається з плаката!» до мiжнародного дня театру

27.03.18

 

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

6

Проведення заходів на весняних канікулах (за окремим планом)

кінець місяця

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

КВІТЕНЬ

1

Свято гарного настрою «Подаруй посмішку» до Дня сміху

03.04.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

2

Проведення конкурсу Великодніх писанок

08.04.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

3

Проведення заходів присвячених 31-ій річниці Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» (за окремим планом)

26.04.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

ТРАВЕНЬ

1

Проведення майстер-класу «Зроби мак пам’яті»

08.05.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

2

Проведення концертної програми для ветеранів Другої світової війни та учасників АТО до Дня пам’яті та примирення «Свято миру, свободи й весни» до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій

09.05.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

3

Проведення святково-розважальної програми для дітей творчого розвитку дошкільнят «До тебе серцем пригорнусь»  до дня Дня матері та Дня родини.

15.05.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

4

Проведення акції-флешмобу «Прийди у вишиванці» до Дня української вишиванки

17.05.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

5

Проведення заходів до Дня європи

20.05.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

ЧЕРВЕНЬ

1

Формування виставки творчих робіт вихованців «Квітковий розмай»

до 01.06.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

2

Святкова концертно-ігрова програма «У небі сонечко сміється» до Міжнародного дня захисту дітей

01.06.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

3

Участь у заходах до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

20.0618

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

4

Участь у заходах до Дня  молоді

25.06.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

5

Участь у заходах до Дня Конституції України

27.06.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

 

ЛИПЕНЬ

1

Участь у заходах до дня Іванв Купала

07.07.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

СЕРПЕНЬ

1

Участь у заходах до Дня Державного Прапора України

23.08.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

2

Участь у заходах до Дня Незалежності України.

24.08.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

ВЕРЕСЕНЬ

1

Формування виставки творчих робіт вихованців «Осінній дивограй»

до 01.09.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

2

Участь у заходах щодо відзначення у місті Дніпрі 74-ї річниці завершення Другої світової війни

03.09.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

3

Участь у заходах до Дня міста Дніпра

 

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

4

Проведення Дня відкритих дверей «Раді вас вітати!» (Підготовка персональних виставок, майстер-класи, розважальна програма)

14.09.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

5

Малюнок на асфальті «Діти миру – за мир» та участь у заходах до Міжнародного дня миру (виставки, конкурси).

21.09.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

6

Проведення інформаційних хвилин в гуртках «Подвиги  підпільно-партизанського  руху в роки Другої світової війни та участь у заходах присвячених визволенню Амур-Нижньодніпровського району від нацистських окупантів

21-22.09.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

7

Екскурсія до музею « Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні»

вересень

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

ЖОВТЕНЬ

1

Проведення заходів до Дня захисника України «Звеличте відвагу, з якою вони нам служили, вони цю повагу тернистим життям  заслужили» (за окремим планом)

12.10.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

2

Інсценування воєнно-фронтової пісні «Пісні воєнних років» до 74-річниці вигнання нацистських окупантів з Дніпра

26.10.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

3

Участь у заходах до дня визволення нашого міста

жовтень

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

4

Проведення заходів під час осінніх канікул (за окремим планом)

22-31.10.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

ЛИСТОПАД

1

Театралізоване свято «Моя рідна Україна і мова її солоіїна» до Дня української писемності та мови для дітей творчого розвитку дошкільнят

09.11.17

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

2

Відкриття тижня толерантності «Поважай того, хто поряд», присвяченого Міжнародному дню толерантності

12.11.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

3

Виставка малюнків «Ми – щасливі діти!» (до Всесвітнього дня дітей)

20.11.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

4

Проведення заходів до Дня Гідності та Свободи (за окремим планом)

21.11.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

5

Участь у заходах по Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні (за окремим планом)

23.11.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

ГРУДЕНЬ

1

Формування виставки творчих робіт вихованців «Зимовий вернісаж»

до 01.12.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

2

Проведення концертної програми та майстер класів для дітей з особливими потребами до Дня інвалідів

05.12.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

3

Концертна програма до Дня Збройних Сил України «Збройні Сили України – сила і міць нашої держави»

06.12.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

4

Проведення та участь у заходах до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за окремим планом)

07.12.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

5

Театралізоване дійство «Нічка-чарівничка» до Дня Святого Миколая

19.12.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

6

Виховний захід для дітей творчого розвитку дошкільнят «Новорічний зорепад»

26.12.18

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

7

Участь у Новорічних заходах різних рівнів

кінець грудня

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

8

Проведення заходів на зимові канікули (за окремим планом)

кінець грудня

Завідувач організаційно - масовим відділом

 

 

 

Методична робота

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Організація  методичної  роботи в закладі, роботи  керівників гуртків, затвердження  планів роботи.

Січень

 

Директор

методист

 

2

Засідання методичного об´єднання на тему: «Оновлення змісту навчання та виховання, посилення його компетентнісної  спрямованості»

· Вивчення запитів спеціалістів.

Лютий

Керівник методичного об’єднання

 

3

Індивідуальні та групові консультації керівників гуртків з питань організації навчально-виховного процесу, методики проведення заняття в гуртках художньо-сценічного та декоративно-ужиткового  напрямку в умовах позашкільного закладу.

«Інформаційна культура керівника гуртка – умова його професійного-особистісного росту».

«Керівник гуртка в просторі професійного конкурсу».

Щопонеділка та по необхідності

Методист

 

4

Робота «Школи самоствердження»  для  керівників гуртків та молодих спеціалістів.

-           робота з діловою документацією;

-           Самоосвіта керівника гуртка: зміст, форми, методи;

-           Самоаудит рівня професійної компетентності керівника гуртка.

Потягом року

 

 

 

1 раз на 2 місяця

Методист

 

5

Засідання круглого стола «Взаємодія позашкільного навчального закладу і сім’ї: досвід, проблеми, пошук нового».

Лютий

Методист

 

6

Розроблення для педагогів інформаційно-методичних вісників:

- Глосарій основних термінів і понять із науково-методичної роботи.

- Організація самоосвітньої діяльності педагогів .

Протягом року

Методист

 

7

Самоосвітня діяльність керівників гуртків  за індивідуальною темою на заняттях гуртків:

Психоемоційного розвитку дошкільнят   -  «Психологічний супровід процесів навчання, виховання і розвитку дітей методом арт-терапії»

Творчий розвиток дошкільнят - Впровадження в систему роботи керівника гуртка ПНЗ методичних інновацій

Театральний гурток - «Особливості сучасного національно-патріотичного виховання засобами театрального мистецтва»

Фольклорний спів -             Демонологічний світогляд українців

Англійська мова - Гра, як засіб формування пізнавальної діяльності

учня на заняттях  англійської мови.

Театральний - Прийоми гримування .

Робота над етюдом, дія в умовах вимислу, подолання обставин.

Паперопластика - Відродження народних традицій культури у гуртку «Паперопластика».

Творчий розвиток дошкільнят - «Формування у дошкільнят навичок письма».

Творчий розвиток дошкільнят - «Організація групової та індивідуальної форм навчання як передумова ефективності навчально-виховного процесу».

Петриківський розпис – «Здійснення індивідуального підходу до учнів у гуртку петриківського розпису».

Образотворче мистецтво – «Вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадянського досвіду засобами образотворчого мистецтва».

Хореографічний гурток -«Особливості хореографії дошкільнят»

Протягом року

Методист

 

8

Взаємовідвідування керівниками гуртків навчальних занять і виховних заходів з метою обміну досвідом та удосконалення навчально – виховного процесу.

Відвідування навчальних занять.

Аналіз роботи гуртків:

«Критерії ефективності професійної діяльності керівника гуртка»;

Протягом року

 

 

 

Травень

Методист

 

9

 

Проведення місячника відкритих занять «Фестиваль педагогічних ідей»  з використанням досвіду впровадження теми самоосвіти.

Березень

Методист

 

10

Підсумки проведення  фестивалю педагогічних ідей.

Методичні посиденьки «Який керівник гуртка потрібен нині позашкільному навчальному закладу і чого йому б варто повчитися?»

Березень

 

Квітень

Методист

 

11

Ознайомлення керівників гуртків з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими загально педагогічними виданнями. Поповнення банку даних методичної, навчальної і нормативно-правової документації в електронному вигляді.

Протягом року

Методист

 

12

Творчий звіт методиста та керівників гуртків про хід виконання плану самоосвіти «Сучасні педагогічні технології навчання, виховання дітей та молоді»

Протягом року

 

Травень

 

Методист

 

13

Участь у районних, міських та обласних семінарах.

Протягом року

Заступник директора з навчально-виховної роботи, методист

 

Організація  конкурсної  роботи

п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

Примітки

СІЧЕНЬ

1

Екологічно-виховна програма «Проліски»

Проведення районного етапу  та участь у міському конкурсі «Мій рідний край – моя Земля»

 

січень

Завідувач художньо-естетичним відділом, керівники гуртків

 

2

Культурологічна програма «Степова Еллада»

Проведення районного етапу міського конкурсу «Відкрий для себе Україну»

січень

Завідувач орг. масовим відділом

 

3

 

 

 

 

4

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь в фольклорному фестивалі дитячих творчих колективів «Наддніпрянські джерела» (в рамках міського конкурсу-огляду «Зоряне коло»)

до 29 січня

Завідувач художньо-естетичним відділом , керівник фольклорного колективу

 

ЛЮТИЙ

1

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міському конкурсі на кращого виконавця творів

Т. Г. Шевченка та української.

лютий

Завідувач художньо-естетичним відділом , керівник театрального гуртка

 

2

Екологічно-виховна програма «Проліски»

Проведення районного етапу та участь у міській виставці- конкурсі дитячої творчості «Первоцвіт»

лютий

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

3

Екологічно-виховна програма «Проліски»

Проведення районного етапу конкурсу для учнів 5-7 класів (в рамках акції до Дня Землі)

лютий

Завідувач орг. масовим відділом

 

4

Участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу юних літераторів, художників, композиторів „Собори наших душ”

лютий

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

 

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міській виставці дизайну «Крок у майбутнє»

до 15 лютого

Завідувач художньо-естетичним відділом, керівники гуртків

 

БЕРЕЗЕНЬ

1

Художньо-естетична програма «Сонячні грона»

Участь в районному огляді-конкурсі дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло» (в жанрі художнє слово)

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

2

Художньо-естетична програма «Сонячні грона»

Участь в районному огляді-конкурсі дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло» (в вокальному,  хоровому та хореографічному  жанрі)

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

3

Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край»

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

4

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міській виставці «Пасхальні кольори»

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

5

Участь в обласному конкурсі театральних колективів «Театральна мозаїка»

березень

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

6

Участь у районному конкурсі «театральні обрії»

березень

 

 

КВІТЕНЬ

1

Проведення районного етапу та участь в обласному заочному фотоконкурсі «Моя Україна»

до 20 квітня

заступник директора з НВР

 

2

Участь у міській виставці «Місто майстрів»

квітень

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

3

Проведення районного етапу та участь в  обласній виставці «Наш пошук і творчість тобі Україно»

квітень

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

ТРАВЕНЬ

1

Проведення районного етапу та участь у міському конкурсі малюнків  «Україна – держава європейська»

травень

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

2

Проведення районного етапу та участь у Всеукраїнському

фестивалі - конкурсі дитячої та юнацької творчості «Урок казки»

травень

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

ЖОВТЕНЬ

1

Проведення районного етапу та участь у обласному конкурсі дитячо-юнацької творчості «Країна чарівних книжок»

до 15 жовтня

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

2

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міському етапі обласного конкурсу «На кращого юного майстра народних ремесел»

до 15 жовтня

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

3

Культурологічна програма «Степова Еллада»

Проведення районного етапу міського інтелектуального конкурсу для старшокласників «Формула успіху»

20  жовтня

Завідувач орг. масовим відділом

 

ЛИСТОПАД

1

Культурологічна програма «Степова Еллада»

Проведення районного етапу конкурсу для учнів 3-4 класів «Півгодинки на цікавинки»

7-11 листопада

Завідувач орг. масовим відділом

 

2

Проведення районного етапу та участь у міському конкурсі малюнка «Різдвяні свята»

до 18 листопада

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

3

Проведення  районного етапу міського конкурсу плакатів і малюнків в рамках заходів  до Дня вшанування  пам'яті жертв голодоморів в Україні

до 22 листопада

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

4

Проведення районного етапу обласного конкурсу «Чорнобильська палітра»

до 30 листопада

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

ГРУДЕНЬ

1

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міському  літературно-мистецькому святі «Собори наших душ»

до 15 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

2

Комплексна народознавча програма «Ярина»

Участь у міській виставці «Дебют» та у  святі посвячення у підмайстри «Святий Наум наведе на ум»

до 12 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

3

Участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна різдвяна композиція»

до 15 грудня

Завідувач художньо-естетичним відділом

 

 

Робота з батьками та громадськістю

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Провести загальну конференцію для батьків

вересень

директор

 

2

Створити батьківську раду

вересень

директор

 

3

Проводити батьківські збори в гуртках

4 р. в рік

керівник гуртків

 

4

Залучити батьків до участі у різноманітних конкурсах, виставках, вечорах відпочинку, родинних святах, творчих звітах

протягом року

керівник гуртків,

культорганізатор

 

5

За принципом « долаємо проблеми разом» проводити індивідуальні консультацій для батьків

постійно

керівник гуртків

 

6

Підготувати для батьків рекомендації «Стимулюючи методи в сімейному вихованні», «Небезпеки, яку очікують дітей на життєвому шляху», «Подолання конфлікту в сім`ї і у колективі гуртка»

жовтень

методист

 

7

Підготувати пам`ятки для батьків «Підготовка колектив до участі в конкурсах, фестивалях», «Підтримка обдарованої дитини»

жовтень

методист

 

8

Продовжити роботу зі «Скринькою пропозицій, зауважень і побажань» для батьків

протягом року

керівник гуртків

 

9

Продовжити педагогічну пропаганду позашкільної освіти для батьків шляхом постійного оновлення стенду «Батьківський всеобуч»

протягом року

керівник гуртків,

культорганізатор

 

10

Продовжити впровадження заходів протягом сімейно – родинного виховання дітей. Реалізовувати творчий потенціал батьків залучаючи до участі у святкових виставах та художньому оформленні закладу

протягом року

директор, заввідділом, методист, культорганізатор

 

11

Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду з організації співпраці ПНЗ з сім`єю

протягом року

методист,

керівник гуртка

 

12

Співпрацювати з школами, сім`ями та громадськістю з питань правового виховання, профілактики правопорушень серед учнів

протягом року

директор,

керівник гуртка

 

13

Співпрацювати з відділом у справах дітей по питаннях залучення до позашкільної освіти дітей пільгових категорій та дітей з девіантною поведінкою

протягом року

директор,

керівник гуртка

 

14

Надавати психолого-педагогічну допомогу батькам у рамках роботи батьківського клубу «Затишок»

протягом року

методист,

керівник гуртка-психолог

 

Змінення матеріально-технічної бази та адміністративно-господарська діяльність

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Складання плану ремонтних робіт приміщень закладу

квітень

заступник директора з АГЧ

 

2

Проведення повірки вогнегасників

серпень

заступник директора з АГЧ

3

Проведення ревізії опалювальної системи, систем водопостачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки до навчального року

серпень

комісія

заступник директора з АГЧ

 

4

Перевірка інвентарних книг кабінетів, внесення змін

до 15 вересня

заступник директора з АГЧ

 

5

Здійснення комплексу заходів з підготовки до роботи в зимовий період, аналіз терміну проведення повірки лічильників

вересень

заступник директора з АГЧ

 

6

Складання договорів на тимчасове збереження матеріальних цінностей (за потребою)

до 15 вересня

заступник директора з АГЧ

 

7

Створення комісії по інвентаризації матеріальних цінностей (наказ)

вересень

адміністрація

 

8

Складання графіку роботи техперсоналу та ведення щоденного обліку відпрацьованого часу

вересень

щоденно

заступник директора з АГЧ

 

9

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей (наказ)

до 01 жовтня

комісія, заступник директора з АГЧ

 

10

Проведення огляду стану та збереженості майна, інвентарю, обладнання в кабінетах

щомісячно

заступник директора з АГЧ

 

11

Контроль показників водомірного, газомірного та електролічильників та надання звітів. Проведення заходів щодо економного використання енергоносіїв

щомісячно

заступник директора з АГЧ

 

12

Контроль наявності миючих засобів, інвентарю

протягом року за необхідності

заступник директора з АГЧ

 

13

Здійснення робіт із благоустрою території закладу

постійно

заступник директора з АГЧ

 

14

Проведення списання матеріалів, які використовуються для функціонування закладу

за необхідності

заступник директора з АГЧ

комісія

 

15

Проведення оприбуткування матеріальних цінностей наданих батьківською громадськістю, спонсорами

при надходжені

заступник директора з АГЧ

комісія

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Проведення повторного інструктажу для працівників та вихованців закладу

кожні 6 місяців

адміністрація,

керівники гуртків

2

Підписання акту готовності закладу до нового навчального року

до 01 вересня

директор

заступник директора з АГЧ

 

3

Організація перевірки міцності кріплень та обладнання спортивних споруд на спортивному майданчику, хореографічній залі, міцності класних дошок, стендів, експозицій (акти)

вересень

січень

комісія,

заступник директора з АГЧ

 

4

Перевірка справності електровимикачів, розеток, електропроводки

щомісячно

заступник директора з АГЧ

 

5

Проведення маркування електровимикачів, розеток, електрощитів

вересень

заступник директора з АГЧ

 

6

Підготовка актів – дозволів на функціонування кабінетів

до 01 вересня

комісія

 

7

Перегляд посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці для педагогічних працівників та технічного персоналу, розробка та затвердження інструкцій для прийнятих працівників

до 01 вересня

за потреби розробка

адміністрація

посадові інструкції

наказ

8

Проведення вступних та первинних інструктажів для вихованців, працівників

в термін визначений законодавством

директор, керівники гуртків

 

9

Створення комісії по перевірці знань працівників з охорони праці та пожежної безпеки (наказ)

до 01 вересня

директор

 

10

Створення комісії по розслідуванню нещасних випадків що сталися у закладі під час навчально-виховного процесу виробничого та невиробничого характеру (наказ)

за необхідністю

директор

 

11

Організація слухання на нарадах при директорові, педагогічних радах закладу звітів щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці

протягом року

адміністрація

 

12

Забезпечення відповідної категорії працівників закладу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

відповідно до норм

заступник директора з АГЧ

 

13

З метою попередження дитячого травматизму проводити роботу з учнями та їх батьками: вивчити правила дорожнього руху; правила поведінки на воді, правила поводження з джерелами електроструму та правила безпеки при користуванні газом, щодо запобігання дитячого травматизму від вибухово – небезпечних предметів, при пожежі, ожеледиці, отруєнні дикорослими рослинами та грибами а також укусах тварин та комах.

Розроблення плану проведення бесід з безпеки життєдіяльності з вихованцями та контроль за своєчасним їх обліком в журналах гурткової роботи

протягом року

 

 

 

 

 

 

постійно

адміністрація

 

14

Здійснення контролю за роботою із створення відповідних умов для виконання санітарно – гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час навчально – виховного процесу та при проведені масових заходів

щоквартально

адміністрація

 

15

Забезпечення системного проведення санітарно – освітньої роботи серед учнів та батьків на виховних годинах, зборах, співбесідах, передбачити в планах виховної роботи бесіди: про профілактику СНІДу, венеричних захворювань та інших тем.

протягом року

адміністрація

 

16

Забезпечення проходження медичного огляду працівниками закладу

1 раз на рік

адміністрація

 

17

Оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому середовищі

протягом року

адміністрація, керівники гуртків

 

18

Підведення підсумків виконання плану заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності за 2018 рік та розробка плану заходів на 2019 рік.

грудень, 2017

адміністрація

 

19

Організувати виконання приписів відповідного державного нагляду (при надходженні приписів)

протягом року

адміністрація

 

Координація внутрішнього контролю

СІЧЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Планування участі вихованців у масових заходах та конкурсах у 2018 році

План Всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017/2018 навчальний рік

перевірити повноту планування участі у конкурсах

попереджувальний

план протокол

нарада при директорові

адміністрація

2.

Контроль за наповнюваністю гуртків та груп, залучених до навчання дітей соціально незахищених категорій

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004, зміни 10.12.2008

проаналізувати наповнюваність груп, відповідність наповнюваності нормативній

поточний

перевірка журналів, відвідування занять, протокол

нарада при директорові

адміністрація

3.

Якість планування навчально-виховної роботи

Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу у ПНЗ від 22.07.2008 №676 Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004, зміни 10.12.2008

відповідність планування річному плану роботи закладу, програмам позашкільної освіти

попереджувальний

записи у книгу контролю

індивідуальна бесіда

адміністрація

4.

Стан виконання плану заходів на зимові канікули

Накази управління молоді, позашкільної освіти НПВ

департаменту гуманітарної політики ДМР, план роботи закладу на канікули

виконання запланованих заходів

підсумковий

наказ

нарада при директорі

адміністрація

ЛЮТИЙ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Підсумки проведення районного етапу конкурсу «Відкрий для себе Україну»

Положення про проведення конкурсу.

рівень організації конкурсу

підсумковий

протокол

нарада при директорі

адміністрація

2.

Комплектування закладу педкадрами на 2018-2019 навчальний рік

Закон України «Про позашкільну освіту»

раціональне використання кадрового потенціалу

попереджувальний

зошит комплектування, протокол

нарада при директорі

директор, ПК

3.

Підготовка до педради № 1

Закон України «Про позашкільну освіту» Річний план роботи

рівень підготовки до педради, ознайомлення з тематикою питань, що обговорюються

попереджувальний

наказ

протокол

нарада при директорі

адміністрація

4.

Стан готовності до участі у конкурсах присвячених річниці з дня народження Т.Г. Шевченка

Річний план роботи Положення про конкурси

рівень готовності вихованців до участі у конкурсах в рамках довгострокових програм

попереджувальний

протокол

нарада при директорі

завідувач організаційно-масовим відділом

5.

Стан виконання плану-заходів атестації педагогічних працівників

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

виконання плану-графіку атестації

підсумковий

протокол

нарада при директорі

заступник директора з НВР

6.

Про стан охорони життя і здоров`я гуртківців, запобігання дитячому травматизму

Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ МОНУ від 01.08.01 № 563

система проведення первинного інструктажу з вихованцями

адміністративний

запис у книзі контролю

нарада при директорі

заступник директора з НВР, відповідальний зо ОП

БЕРЕЗЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Стан ведення журналів обліку гурткової роботи та журналів інструктажу з БЖД

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в ПНЗ

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти наказ МОНУ від 01.08.01 № 563 08.08.2013 № 1/9-537

виконання вимог до ведення документації

персональний

записи у книгу контролю,

наказ

нарада при директорі

адміністрація

2.

Підсумки участі гуртківців в міських конкурсах «Собори наших душ», «Знай, люби, бережи», «Мій рідний край – моя земля»

Річний план роботи, положення про конкурс

результативність участі вихованців

підсумковий

протокол

нарада при директорі

завідувач художньо-естетичним відділом

КВІТЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Аналіз проведення відкритих занять в гуртках

Комплексна програма художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

оцінка ефективності роботи керівника гуртка щодо розвитку особистості, застосування інтерактивних та активних методик

персональний

записи в книгу контролю

нарада при директорі

методист

2.

Стан виховної роботи у закладі

«Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ МОНУ від 31.10.11 № 1243

відповідальність плану роботи, якість проведення виховних заходів

попереджувальний

протокол

нарада при директорі

методист

3.

Стан співпраці з батьківською громадськістю

Положення про батьківську раду

ефективність використаних форм співпраці з батьками

діагностичний

протокол

нарада при директорі

директор

4.

Підсумки проведення заходів на весняні канікули

Накази управління молоді, позашкільної освіти НПВ

департаменту гуманітарної політики ДМР, план роботи закладу на канікули

виконання запланованих заходів

підсумковий

наказ

нарада при директорі

адміністрація

ТРАВЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Підсумки навчально-виховної за 2017/2018 навчальний рік, виконання навчальних планів і програм.

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних  Річний план роботи закладу

визначити стан виконання річного плану, перевірити виконання навчальних планів і програм

підсумковий

наказ

педрада

адміністрація

2.

Планування роботи закладу на літній період

Про методичні рекомендації з питань організації  навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах

організація роботи в пришкільних таборах, організація дозвілля дітей мікрорайону у закладі

регулюючий

наказ

нарада при директорі

адміністрація

3.

Контроль за виконанням рішень педагогічної ради та наказів

Закон України «Про освіту» від 23.03.1996р. № 100/96-ВР, Закон України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад

перевірка стану виконання рішень педради та наказів, оформлення відповідної документації

підсумковий

довідка

нарада при директорі

директор

ЧЕРВЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Контроль за веденням ділової документації працівниками закладу, аналіз роботи із зверненнями громадян

Примірна інструкція з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ 23.08.2012 № 947)

перевірка стану ведення документації на кінець навчального року

узагальнюючий

наказ

нарада при директорі

директор

2.

Підсумки роботи закладу в літній період

Про методичні рекомендації з питань організаційно-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах План роботи закладу на літні канікули

якість та змістовність проведення заходів на літні канікули

підсумковий

звіт

нарада при директорі

адміністрація

3.

Контроль наявності програм позашкільної освіти для якісного планування навчального процесу на 2018/2019 навчальний рік

Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм (лист МОНУ 05.06.2013 № 14.1/10-1685) Про навчальні програми з позашкільної освіти (лист МОНУ 18.07.2013 № 1/9-502)

перевірка наявності програм для роботи гуртків відповідно до рекомендацій МОНУ

регулюючий, упереджувальний

запис у книгу контролю протокол

нарада при директорі

заступник директора з НВР

4.

Підсумки проведення звітних концертів та підсумкових майстер-класів у гуртках

Комплексна програма художньо-естетичного виховання в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти (наказ МОНУ 25.02.2004 № 151/11)

перевірка якості виконання навчальних планів і програм, рівень майстерності вихованців

підсумковий

звіт

нарада при директорі

заступник директора з НВР

ВЕРЕСЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Контроль за кадровим забезпеченням навчального процесу, тарифікація

Закон України «Про освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад (Затверджено Постановою КМУ від 06.05.2001р. № 433)

раціональне використання кадрового потенціалу

попереджувальний

наказ

нарада при директорі

директор

2.

Аналіз наявності навчальних програм

Закон України «Про позашкільну освіту» від 13.05.1999р. № 651-ХІV, Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу у ПНЗ від 22.07.2008 №676

з`ясувати наявність необхідних програм

підсумковий

звіт

нарада при директорі

методист

3.

Контроль готовності навчальних кабінетів

Типові переліки навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для хуестет.. позашкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОН України від 08.01.2002)

з`ясувати стан ОП, готовність матеріальної бази, методичне забезпечення

діагностичний

акт готовності кабінету, паспорт кабінету

нарада при директорі

директор, ПК

4.

Контроль набору контингенту учнів у гуртки

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004, змін 10.12.2008

наповнюваність гуртків відповідно до норм

попереджувальний

заяви батьків

нарада при директорі

заступник директора

5.

Контроль стану ведення ділової документації, запис бесід з БЖД в журнали гурткової роботи

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ МОНУ від 01.08.01

№ 563 примірна інструкція з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах, наказ МОНУ

вступний інструктаж, контроль запису інструктажів, перевірка журналів гурткової роботи

попереджувальний

журнали реєстрації інструктажів, журнали гурткової роботи

нарада при директорі

заступник директора

ЖОВТЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Якість планування навчально-виховної роботи

Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу у ПНЗ від 22.07.2008 № 676

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004, зміни 10.12.2008

відповідність планування програмам, річному плану роботи закладу

попереджувальний

запис у книзі контролю

індивідуальна бесіда

адміністрація

2.

Контроль планування участі у конкурсах та виставках

Концепція художньо-естетичного виховання Комплексна програма художньо-естетичного виховання

Міські та обласні довгострокові  комплексні програми

вдосконалення системи організації роботи з залучення дітей до навчання в закладі

оглядово-ознайомчий

графіки участі у конкурсах

нарада при директорі

завідувач оганізаційно-масовим відділом

3.

Система роботи з обдарованими дітьми

Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» 30.09.2010 № 927/2010

виявлення обдарованих дітей та організація роботи

упереджувальний

протокол

нарада при директорі

методист

4.

Виконання заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 (Указ Президента України 13.10.2015 № 580/2015)

стан виконання заходів

підсумковий

протокол,

звіт

нарада при директорі

адміністрація

ЛИСТОПАД

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Про стан охорони життя і здоров`я гуртківців, запобігання дитячому травматизму

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ МОНУ від 01.08.01 № 563

система роботи з вихованцями

адміністративний

запис у книзі контролю

нарада при директорі

директор

2.

Про спільну роботу педагогічного колективу та профспілкового комітету закладу

Кодекс законів про працю України (Закон № 322 – ІІІ від 10.12.1971 ВВР) ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

виконання повноважень

поточний

протокол

нарада при директорі

адміністрація

3.

Аналіз участі у конкурсах та виставках

Указ Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в України» (від 30.09.2010р. № 926/2010)

вивчення стану роботи з обдарованими учнями

поточний

протокол, книга реєстрації

нарада при директорі

завідувач оганізаційно-масовим відділом

4.

Підсумки проведення осінніх канікул

План роботи закладу, план роботи на канікули

стан роботи з дітьми по залученню до масових заходів

цільовий

протокол,

план роботи на канікули

нарада при директорі

заступник директора

ГРУДЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид контролю

Оформлення документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Стан ведення журналів гурткової роботи

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних Примірна інструкція з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ 23.08.2012 № 947)

виконання вимого до ведення документації

персональний

запис у книгу контролю, наказ

нарада при директорі

адміністрація

2.

Аналіз роботи закладу із зверненнями громадян

Закон України «Про звернення громадян»

аналіз роботи із зверненнями громадян

підсумковий

звіт

нарада при директорі

адміністрація

3.

Підсумки організаційно-масової роботи за 2018 рік

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного  процесу в позашкільних навчальних

визначити стан виконання річного плану, участі у конкурсах заходів

підсумковий

наказ,

протокол

педрада

завідувач оганізаційно-масовим відділом

4.

Виконання навчальних планів та програм за І півріччя 2018/2019 навчального року

Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу у ПНЗ від 22.07.2008 № 676 Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004

визначити рівень виконання планів та відповідність програм

персональний, попереджувальний

запис у книгу контролю, протокол

нарада при директорі

адміністрація

5.

Аналіз пропозицій до планування роботи закладу на 2019 рік

проаналізувати пропозиції, визначити доцільність включення до плану роботи

діагностичний

протокол

педрада

директор