Звіт з національно-патріотичного виховання за 2017 рік

 

 

Особливості сучасного національно - патріотичного виховання в 2017 році

"Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів. І се почуття не повинно у нас бути голою фразою, а мусить вести за собою практичні консеквенції. Ми повинні – всі без виїмка – попереду усього пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо, до тої міри, щоб ми боліли кожним її частковим, локальним болем і радувалися кожним хоч і як дрібним та частковим її успіхом, а головно, щоб ми розуміли всі прояви її життя, щоб почували себе справді, практично частиною його"

(І. Франко "Одвертий лист до галицької української молодежі").

ВСТУП

В умовах, коли Україна, з одного боку, перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, а з іншого – знаходиться у стані загрози її національної безпеки та цілісності, національно – патріотичному вихованню належить пріоритетна роль.

Сучасні дослідники та педагоги, зокрема, В. Андрущенко, В. Гуменко,                  М. Дробноход, П. Коненко, А. Ю. Руденко, М.Скрипиць,  М. Стельмахович, Погрібний  та ін., зазначають, що «… незважаючи на особливу актуальність завдань патріотичного виховання, сучасна наука і педагогіка не виховали людини, пріоритетними принципами якої були б принципи патріотизму …», «шевченківської людини» - «з життєвим гаслом всеперемагаючої сили «Борітеся – поборете!», лицаря стійкої волі, героїчного духу, якому були притаманні: невичерпна енергія, прометеївсько-революційна спрямованість невгасимої діяльності в інтересах рідного народу, своєї держави».

Шдяхи виходу з ідеологічної кризи висвітлені в  низці концепцій з національно - патріотичного виховання молоді, що протягом останніх десятиліть було розроблено. Але жодна з них не була розгорнута і не втілилася в конкретні кроки. Тому формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому.

Основним документом щодо національно-патріотичного виховання є Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015, в якій звертається увага на те, що коли існує пряма загроза втрати Україною державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді.

Відповідно до положень Стратегії, основними складовими національно-патріотичного виховання є:  громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання. Кінцевою метою національно – патріотичного виховання молоді є формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей. Виховати таку особистість можна за умови розвитку національної освіти, у якій система виховання та навчання ґрунтується на ідеях народної філософії, засадах української етнопедагогіки, народознавства, основах християнської моралі, наукової педагогіки.

Завдання навчальних закладів — так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності.

Метою педради є спроба теоретичного осмислення сучасних підходів до розуміння особливості національно – патріотичного виховання молоді.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Звіт про проведену роботу

Національно - патріотичне виховання, протягом навчального року, в нашому навчальному закладі, проходило через весь  навчально-виховний  процес, органічно поєднуючи національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, забезпечуючи  всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість. Форми й методи які використовувались в процесі  виховання базувалися на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної  педагогіки й психології, реаліях сучасності.

Адміністрацією Центру  створювалися необхідні організаційні, методичні умови, які забезпечують реалізацію національної складової виховання. Якість виховного процесу напряму залежала від рівня підготовленості педагогів до кожного заходу; використання різноманітних методів і форм; знання та вмілого врахування вікових й психологічних  особливостей дітей; відвертості, емоційності та активної патріотичної позиції  педагогів.

Наш заклад не один рік працює над вихованням національної свідомості та розвитком творчих здібностей дітей. Головним напрямком та серцевиною всієї роботи є дитина як найвища цінність суспільства, першооснова збереження генофонду українського народу. З метою національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, формування особистості – патріота і громадянина, громадянської свідомості, набуття знань про права і свободи громадянина, поваги до законів України система роботи в 2016-2017 навчальному році здійснювалася через систему заходів. Як було зазначено раніше зміст патріотичного виховання складають розділи: державний, соціальний та родинний.

У будь-якій країні світу в державній системі освіти немає бездержавного безнаціонального виховання громадян. Виховання завжди має конкретно-історичну національно-державну форму вираження і спрямоване на формування громадянина конкретної держави. Виховання не може бути безнаціональним – воно є саме національним. Національна свідомість – основа патріотичного виховання. У вихованні національної свідомості велику роль відіграють приклади з історії. Це такі, як становлення Української держави, зародження козацтва, героїчні часи визвольного руху, військові подвиги керівників народних повстань. На стендах, виставках ми доносимо інформацію про гідних представників українського народу. Це і сучасники, і національні історичні герої представники української культури і мистецтва, ветерани Другої світової війни, герої АТО. Є приклади для наслідування. Ми опираємося на історичні постаті, які жили саме в нашому мікрорайоні. Григорій Данилович Епік, український письменник, ім'я якого було присвоєне школі у 1963 році, бо він навчався у ній. У 1937 році його розстріляли на Соловках. Український письменник Олесь Гончар - саме тут написав роман «Прапороносці».

Приємно відзначити, що в цьому році наш заклад прийняв участь в організації та проведенні  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), метою якої є поширення знань серед учнів про козацький національно-визвольний рух, про заслуги козаків у боротьбі з чужоземними загарбниками, виховання у дітей та юнацтва активної громадянської позиції, національної гідності і самосвідомості, готовності захистити свій рідний край. На базі закладу пройшов вишкіл «Старшинської школи», в якому прийняло участь 140 учнів шкіл міста та відбірковий етап змагання «Рятівник», до якого було залучено 420 учнів.  Наші педагоги Федоришин Т. В. та Мітрохіна І. Г. ввійшли до складу журі міських конкурсів: «Добре діло» та «Відун».

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен Майдану - промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та поваги до людської гідності, обстоювання загальнонаціональних інтересів відмовою від особистого заради досягнення спільної мети. Втіленню національної ідеї в сучасну виховну систему сприяли заходи:

З метою вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні було проведено:

- урок пам’яті «Ваш подвиг – незабутній!», інформаційна  хвилина «Герої не вмирають»;

- виготовлення панно «Борітеся- поборете!» (керівник – Мітрохіна І. Г.);

- вечір читання поезії «Мамо, чи це вже весна?» (керівник – Нікульшина Т. В.).

Вихованці закладу прийняли участь:

- в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «За нашу свободу» (керівники гуртків: Сафронова Д. О., Міронова Т. О.);

- у міському конкурсі «Музей АТО – мої враження та відчуття» - (керівники гуртків: Сафронова Д. О., Міронова Т. О., Мітрохіна І. Г., Кириленко Д. О.)

- у міському музично-патріотичному заході «Герої не вмирають» .

Зміст виховних заходів позиціонував Майдан як форму небаченого дотепер у світовій історії мирного колективного протесту українців у відповідь на порушення базових прав людини і громадянина з боку недемократичного політичного режиму в країні.

Героїчні й водночас драматичні події останнього часу спонукали до роботи по поширенню інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян. З метою виховання учнівської молоді у дусі поваги до Українського війська, відповідального ставлення до обов’язку Захисника Вітчизни;

- оформлено персональну  виставку плакатів керівника гуртка паперопластики Федоришин Т. В. по вшануванню українських воїнів – учасників антитерористичної операції на Сході України;

- виготовлено інформаційний стенд «Нам би не бачити війни та всіх вона нас зачепила», присвячений волонтерам, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України;

- проведено святковий захід до Дня Захисника України».

Особистість громадянина-патріота формується, коли він любить Батьківщину не лише на словах, а й на ділі. Тому у вихованні патріотизму доречним є застосування діяльнісного підходу, коли діти беруть участь у конкретних справах,  мета яких - практичне втілення громадянських цінностей у життя. Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи закладу – моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань. Юні закладу волонтери, вихованці, активно долучилися до участі:

- в обласній благодійній акції  до Дня Збройних сил України «Хай ангели тебе оберігають»;

- в міській акції «Привітай бійця».

Ці заходи сприяли встановленню соціальних зв’язків, набуттю дітьми шанобливого й відповідального ставлення, формуванню соціально значущої  ініціативності, прагнення пожертвувати в ім’я України вільним часом, здійснити альтруїстичний вчинок.

У складний для держави час, коли ворог намагається роз’єднати нашу країну та її народ, наші вихованці активно включалися  в діяльність та взяли участь у заходах, присвячених Дню Соборності України:

- «улаштуванню експозиції творчих робіт вихованців закладу «Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою».

- виконанню колективної роботи «Моя Україна» по виготовленню карти України вихованцями гуртків паперопластики та мистецтва нашого народу.

- у міському флеш-мобі «Небо над Дніпром»;

- проведенні вечора читання поезії «Возз’єднались в ті далекії роки»  (керівник – Нікульшина Т. В.).

З метою патріотичного виховання учнівської молоді, вшанування мужності, самовідданості учасників бойових дій на території інших держав, в закладі пройшов вечір афганської пісні «Далеке відлуння Афганістану»  (керівник гуртка - Онищенко Н. М.).

З метою патріотичного виховання учнівської молоді, вшанування мужності, самовідданості учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та жертв катастрофи проведено:

- виховний  захід, присвячений 31-ій річниці Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» - (керівник – Нікульшина Т. В.);

- майстер-клас для 30 вдів ліквідаторів аварії на ЧАЕС (керівник гуртка – Кожемяка С. Г.);

З нагоди увічнення пам’яті захисників України в роки Другої світової війни:

- виготовлено колаж «Жіночі історії Другої світової» - (керівники – Мітрохіна І. Г., Сафронова Д. О., Міронова Т.В.);

- проведено конкурс малюнків «Війна не робить винятків» - (керівники – Кириленко Д. О., Сафронова Д. О., Міронова Т.В.);

- проведено театралізовано-музичний захід «У війни не жіноче обличчя» - (керівники гуртків: Усенко Д. Р., Нікульшина Т. В., Мусієнко Л. В., Онищенко Н. М.);

- проведено майстер-клас по виготовленню вітальної листівки до Дня пам’яті і примирення для учнів ЗНЗ №68 (керівник – Кириленко Д. О.);

- проведено майстер-клас по виготовленню червоних маків – (керівник – Мітрохіна І. Г.).

З огляду на те що у 2017 році відзначалося 100-річчя початку подій Української революції 1917-1921 років, задля збереження пам’яті про цю історичну подію, вшанування пам’яті її учасників, в нашому закладі проводилися: урок єдності «На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна», урок патріотизму до Дня пам’яті Героїв Крут «Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі».

Важливим чинником національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді є система роботи зі збереження народних звичаїв та обрядів українського народу. У побуті українців важливе місце займає календарна обрядовість, що створює складний комплекс свят упродовж усього року. Традиційні народні свята і обряди, які дійшли до нас з глибини віків, – це справжня духовна скарбниця нашого краю. Вона допомагає зрозуміти глибше історичну самобутність нашого народу.

Велику роль у збереженні національних традицій відіграють  заходи народознавчого характеру. З метою ознайомлення з національним українським колоритом, народними обрядами та  традиціями в закладі проводилися:

- фольклорно-етнографічний захід «Різдвяні святкування» - (керівник гуртка – Онищенко Н. М.);

- святковий захід «Масляна з 34 каналом»  - (керівник гуртка - Онищенко Н. М.).

- виховний захід для дітей молодшого шкільного віку «Славне свято Великоднє» - (керівник – Чорна Г. К.);

- година відпочинку для вихованців дошкільного віку  «Весела Масляна» - (керівник – Бондарук А. Т.);

- улаштування експозиції  «Христос воскрес – радіють діти» - 30 вихованців (керівники – Мітрохіна І. Г., Кириленко Д. О., Федоришин Т. В., Сафронова Д. О.,  Міронова Т.В.);

- участь в міській виставці «Україна вишивана» - 1 вихованка                           ( керівник гуртка – Бондарук А. Т.);

Важливу роль у збереженні та поширенні традицій святково-обрядової культури українського народу відіграє діяльність вокального гуртка фольклорної пісні «Родослав»  керівник – Онищенко Н. М. Гурток об’єднує учнів усіх класів – прихильників відродження та популяризації традиційної культури краю, які виявили бажання брати участь в успадкуванні та збереженні багатовікових народних традицій.

З різдвяними колядками і щедрівками колектив виступав на 34 каналі, в історичному музеї ім.. Д. Яворницького, приймав участь у створенні програми для телебачення 34 каналу «Зустріч Масляної», на відкритому уроці фольклорно-обрядової пісні для педагогів  «Музичне мистецтво», у майстер-класі з автентичної хореографії для учнів МКЗК «Дніпровська дитяча музична школа №13».

Фольклорний колектив став учасником районного свята «Ой на Івана, ой на Купала», благодійного фестивалю фольклорного співу «Маленький українець», міського  фольклорного  фестивалю «Ой зав’ю вінки на Зелені святки» в рамках проекту «Фольклорні скарби передмість Дніпра».

За два роки свого існування гурток став справжнім пропагандистом кращих зразків народної творчості. Колектив – учасник численних концертів, фольклорних фестивалів, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, на яких чимало учасників отримали дипломи, грамоти і нагороди:

- ХХХ концертний сезон фестивалю автентичної пісні Придніпровського краю «Пісні мого роду»;

- всеукраїнський фестиваль-конкурс «Битва хорів»:

- ХХІІІ всеукраїнський фестиваль духовних піснеспівів «Від Різдва до Різдва»;

- ХІV всеукраїнський фестиваль «Наддніпрянські пасхальні пісне співи».

Рушійною силою усіх шкільних інновацій є і завжди буде особистість педагога, він виступає носієм освітніх і суспільних змін. Вихователь, що стоїть на рівні з сучасним ходом виховання, почувається живим, діяльним членом великого організму, який бореться з неуцтвом та пороками людства, посередником між усім, що було благородного й високого в минулій історії людей, і поколінням новим, охоронцем святих заповітів людей, які боролися за істину і за благо. Він почувається живою ланкою між минулим і прийдешнім, могутнім ратоборцем істини й добра, і усвідомлює, що його справа, скромна зовні,– одна з найвизначніших справ в історії, що на цій справі ґрунтуються царства і нею живуть цілі покоління».  В цьому напрямку хочеться відзначити роботу керівника гуртка Кириленко Д. О.,  яка проводили майстер-класи для своїх вихованців та учнів шкіл району:

- по виготовленню колективної роботи «Селянська хата в Петриківці» в техніці петриківського розпису - 12 учнів ЗНЗ №116 (керівник –  Кириленко Д. О.);

- по створенню колективної роботи «Внутрішнє оздоблення української хати» в техніці петриківського розпису - 71 учень  ЗНЗ №64, № 117 (керівник – Кириленко Д. О.);

- по виготовленню листівки до Великодня в техніці пуантилізму - 32 учні ЗНЗ №117, 68, 18 (керівник – Міронова Т. О.);

- з петриківського розпису  «З Великоднем» - 53 учні ЗНЗ №116, 133, 117 (керівник – Кириленко Д. О.);

- з розпису писанки «Котилася писаночка» - 45 вихованців (керівник – Кириленко Д. О.);

- з петриківського розпису «Масляна» - 10 вихованців (керівник – Кириленко Д. О.);

- з писанкарства «Настрій Великодня» - 37 вихованців (керівник – Кириленко Д. О.).

З метою розширення  знань дітей про рідне місто, його вулиці, будови, визначні місця, професії людей, що живуть тут, пропаганди любові до рідної мови, формування поняття слова «батьківщина» впродовж поточного року в закладі проведено районний етап міської виставки - конкурсу «Мій рідний край – моя земля», в якому прийняло участь 47 учнів з 5 навчальних закладів району.

З метою  поглибленого вивчення історії, культури, сьогодення рідного краю, міста Дніпропетровська, виховання у молоді національної свідомості і самосвідомості, в закладі було проведено районний етап міського конкурсу для учнів 5-6 класів «Відкрий для себе Україну», в якому прийняло участь 190 учнів з  19 шкіл району.

А вихованці нашого закладу стали учасниками:

- районного етапу міського конкурсу «Мій рідний край, моя земля» -                     8 вихованців (Усенко Д. Р.);

- районного етапу огляду- конкурсу дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло» в рамках обласного фестивалю «Моє Придніпров’я» - 18 вихованців (керівники гуртків – Усенко Д. Р., Мусієнко Л. В., Онищенко Н. М.);

- міського огляду - конкурсу дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло» в рамках обласного фестивалю «Моє Придніпров’я» - 2 вихованці (керівник гуртка – Онищенко Н. М.);

- районного та міського етапу міського конкурсу читців «О слово рідне, хто без тебе я» – 4 вихованці (керівники гуртків – Нікульшина Т. В., Усенко Д. Р.);

- обласної виставки науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно» - 5 вихованців (керівники гуртків: Федоришин Т. В., Мітрохіна І. Г., Бондарук А. Т.);

- міської виставки-дизайну «Крок у майбутнє» - 7 вихованців  (керівники гуртків: Федоришин Т. В., Бондарук А. Т.;

- міжнародного фестивалю творчості «Планета натхнення» - 12 вихованців (керівник гуртка – Мусієнко Л. В.);

- обласного фестивалю дитячих театральних колективів «Театральні обрії» - 3 вихованці - (керівник гуртка – Усенко Д. Р.);

- міжнародної молодіжної виставки «Нова Загора 2017» (Болгарія) –                       2 вихованці - (керівник гуртка – Міронова Т. О.);

- районного етапу міського дитячого фестивалю «Театральні обрії» -                      2 вихованці - (керівник гуртка – Усенко Д. Р.).

- свята – відпочинку «Зустріч творчих колективів» - 5 вихованців (керівник гуртка – Мусієнко Л. В.);

Вихованці закладу підготували роботи для улаштування виставок:

- «Весняна посмішка»,  «Літо-літечко», ( керівники: Федоришин Т. В., Мітрохіна І. Г.);

- колективну роботу «Ми – європейці» - 30 вихованців (керівники –Сафронова Д. О., Міронова Т.В.);

Невичерпним джерелом духовної сили та етики для українців є пісня. Виконання пісень сприяє естетичному вихованню дитини, привчає до рідної мови, розвиває творчі сили дитини, виховує її естетичні ідеали, любов до отчого дому, свого краю, родини, розвивають психіку. Дитина відчуває красу життя, виховує в собі морально-етичні цінності. Суттєву роль для розвитку патріотичних якостей у дітей відіграють і ряд родинних заходів.

- святковий захід до Дня Валентина «Кохання – це скарб, якому немає ціни» - (керівники гуртків: Мусієнко Л. В., Онищенко Н. М., Нікульшина Т. В., Усенко Д. Р.).

- святковий захід «Весна прийшла» -  (керівник гуртка – Нікульшина Т. В., Мусієнко Л. В.)

- концертна програма «Зі святом весни, дорогі жінки» –(Усенко Д. Р., Мусієнко Л. В., Онищенко Н. М.).

- захід до Міжнародного дня театру «Театральний капусник» -                       (керівник – Усенко Д. Р.);

- розважальний захід «Україна жартує» - (керівник –    Усенко Д. Р.);

- святковий захід «Діти, діти – людства первоцвіти»», присвячений Міжнародному дню захисту дітей – (керівники гуртків);

- родинний захід до Всесвітнього дня родини, Всеукраїнського дня сім'ї «День матері» - (керівник – Мітрохіна І. Г.).

Музейна педагогіка являє собою своєрідну систему пізнання, яка дозволяє залучити до навчального процесу історичні пам’ятки. Вона відкриває широкі можливості для органічного поєднання програмового матеріалу з конкретними матеріальними свідченнями минулого, тобто музейними експонатами. Знаряддя праці, посуд, одяг, меблі, речі домашнього вжитку виступають як «живі» свідки минувшини. За таких умов ніби набувають «тілесності» історичні постаті, з якими діти знайомляться. В І півріччі 2017 року 48 вихованців гуртка петриківського розпису  (керівник – Кириленко Д. О.) побували:

- в музеї АТО;

- в історичному музеї ім. Д. Яворницького;

- на Новобогородицькій фортеці;

- в Акваріумі на Монастирському острові;

- на природі ж/м Камянського;

- переглянули виставу «Король Артур».

Керівник гуртка знаходить гарні місця, порівнює зі світлинами, фотографує  дітей на фоні пам’яток. При цьому наголошує, що це все зроблене талановитими українцями.

На сучасному етапі розвитку України виникає необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей. Досвід показує, що національно-патріотичне виховання молоді у дусі постійної  готовності до захисту своєї Вітчизни необхідно   проводити  систематично, цілеспрямовано і  наполегливо.

Закономірності виховного процесу будуть більш дієвими в виховній роботі з патріотичного виховання, якщо дотримуватися певних вимог. П.Ігнатенко,              Н. Косарєва, Л.Крицька, В.Поплужний виділяють такі вимоги:

- по-перше, робота має спиратись на знання дітей, які вони здобули на уроках, розширювали та поглиблювали їх; саме на ґрунті таких знань формуються стійкі патріотичні переконання, відповідна поведінка, а потім дії;

-по-друге, заходи громадянсько-патріотичного змісту повинні мати певну систему, враховуючи принципи послідовності, наступності, зв’язку з життям, а також вікові та індивідуальні особливості дітей, їхні інтереси;

-по-третє, методи, форми діяльності з патріотичного виховання мають бути цікавими, емоційними, доступними, щоб діти мали змогу виявити творчість, ініціативу, самостійність, відчували від участі насолоду, радість та задоволення.

Позашкільна виховна  робота принесе бажаний результат, якщо педагоги будуть дотримуватись принципів сучасного національного виховання, які мають забезпечити належний виховний та освітній ефект, - народності, природо відповідності, гуманізму, демократизму, етнізації та історизму.

Ми підтримуємо думку, що патріотизм непідвладний часу. Це почуття робить нас добрими, гуманними, справедливими людьми, які понад усе цінують рідну землю й мову, знають і поважають символи своєї держави, шанують історію і дбають про майбутнє. У сучасних умовах  виховання особистості дитини, постає питання про те, чи здатне молоде покоління на високе почуття патріотизму? Наш педагогічний колектив впевнений, що сьогоднішня молодь здатна на патріотичні почуття. Вона хоче миру і спокою в державі, її процвітання, бо саме це є рушійною силою майбутнього.

У системі патріотичного виховання дітей важливо правильно пов’язувати
минуле і сучасне нашої країни, утверджувати наступність кращих традицій
поколінь. Чим сильніше діти відчувають зв’язок часу, зв’язок своїх особистісних інтересів з інтересами  Вітчизни, тим краще вони розуміють свою відповідальність у розбудові суверенної незалежної України.

 

Отже, виховна система національно-патріотичного виховання була і залишається пріоритетним напрямком роботи нашого навчального закладу.
«Не загубити! Не втратити! Відродити!» - ось ниточка, яка пронизує весь
виховний процес нашого закладу.