Річний звіт про діяльність закладу 2016/2017

 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Конституції України, наказів Міністерства освіти і науки України, відповідно до плану роботи Комунального позашкільного навчального закладу  «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпровської міської ради на 2016 рік протягом звітного періоду колектив  закладу  працював над збереженням кількості гуртків у закладі з метою розвитку життєвих навичок, особистої і соціальної компетенції – реалізації можливостей особистості; створення умов для безпечної, змістовної зайнятості дітей, допомоги у підготовці дітей до самостійного відповідального життя; сприяння підвищенню кількісних та якісних показників участі вихованців закладу в конкурсах, фестивалях, виставках з метою особистісного росту дитини; забезпечення доступності та якості для дітей з обмеженими можливостями та дітей соціально незахищених категорій; створенням дієвої взаємодії з сімейно-родинним оточенням вихованців, продовження залучення батьків до творчої співпраці, сприяння збереженню народних традицій та звичаїв, забезпеченню спадкоємності поколінь.

Основним напрямом діяльності Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді є художньо-естетичний, у своїй роботі керується Статутом, який затверджено наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 08.11.2016 року № 262. За звітній період як наслідок послідовної роботи у закладі не тільки збережена, але і розширена мережа гуртків. З вересня 2016 року укомплектовано 17 гуртків (у 2015 році кількість гуртків – 15), 44 групи (у 2015 році – 43 групи), у них – 614 вихованця (604 вихованця у 2015 році).

Художньо-естетичний напрям розкривають гуртки таких профілів (де навчальним планом враховано рівні класифікації гуртків, секцій, студій та інших творчих об`єднань (початковий, основний, вищий), визначених Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, та основних напрямів позашкільної освіти):

художньо-сценічний профіль:

- гурток фольклорної пісні (створено на запит дітей та батьків загальноосвітніх та дошкільних закладів району, працює за початковим рівнем);

- гурток естрадної пісні (програма колективу естрадної пісні працює за вищим рівнем першого року навчання);

- театральний гурток (працює за двома рівнями початковим і основним);

- гурток літературної творчості (у зв`язку з кадровою перестановкою, на запит дітей та батьків загальноосвітніх та дошкільних закладів району гурток юних фотоаматорів замінений на гурток літературної творчості, але з огляду на подальшу кадрову перестановку гурток літературної творчості перепрофільовується на театральний гурток, який продовжив роботу літературного гуртка по програмі театрального початкового рівня. Керівником гуртка проведена робота по збереженню контингенту);

- гурток образотворчого мистецтва (працює за двома рівнями початковим і основним, але тривала хвороба та звільнення керівника гуртка призвела до часткової втрати контингенту вихованців),

- гурток паперопластики (з огляду на постійну зміну контингенту, гурток працює по програмі початкового рівня).

З метою розвитку інтересів вихованців, здібностей і обдарувань, надання їм знань, практичних умінь та навичок, створенню сприятливих умов для особистісного і творчого розвитку, з метою задоволення потреб в професійній орієнтації були організовані навчально-творчі студії: вокальна студія до складу якої ввійшли гуртки: естрадного вокалу, фольклорної пісні; театральна студія з гуртками літературної творчості та театральним;  студія образотворчого мистецтва яка охоплює гуртки: образотворчого мистецтва, паперопластики, гурток «Мистецтво нашого народу»;

декоративно-ужитковий профіль:

- моделювання іграшок і сувенірів (продовжує роботу за програмою початкового рівня);

- гурток петриківського розпису (у зв`язку з кадровими змінами керівником гуртка ведеться робота по збереженню контингенту, гурток працює за програмою початкового рівня);

- гурток «Мистецтво нашого народу» (створено на запит дітей та батьків загальноосвітніх та дошкільних закладів району, працює за програмою початкового рівня);

хореографічний профіль:

- хореографічний гурток (працює за двома рівнями початковим і основним);

- гурток естрадного танцю (працює за програмою початкового рівня);

- гурток сучасного танцю (у зв`язку з кадровою перестановкою, на запит дітей та батьків району гурток бального танцю перепрофільовується на гурток сучасного танцю);

Створена студія творчого розвитку дошкільнят до складу якої входять такі гуртки: психоемоційного розвитку,пізнавально-мовленевий, художньо-естетичний, фізичний розвиток, заняття в яких спрямовані на запобігання труднощів у переході дитини від  дошкільного до щкільного життя, в межах програми для дошкільної освіти «Впевнений старт».

Здобувають позашкільну освіту і діти соціально незахищених категорій. Таких вихованців сьогодні у центрі 18% від загальної кількості вихованців:

- діти-сироти – 3

- діти з малозабезпечених сімей – 7

- діти-інваліди – 8

- діти з багатодітних сімей – 34

- діти військовослужбовців з АТО – 5

- діти, що знаходяться на інклюзивному навчанні в школах району – 2

- діти, які мають вади розвитку – 49

Методична робота базується на досягненнях науки, системі аналітичної,  організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загального рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний процес будувався на основі програм,  затверджених МОН України. У 2016 році була розроблена та затверджена науково – методичним центром варіативна програма гуртка психоемоційного розвитку дошкільнят А.Т. Бондарук на основі програми «Весела карусель», яка затверджена МОН України.

Для підвищення рівня навчально-виховного процесу в закладі було проведено цілий ряд заходів:

- проаналізовано рівень ефективності кожного гуртка і потребу у його збереженні;

- керівники гуртків постійно працювали над розширенням та впровадженням в роботу нових технік декоративного мистецтва;

- робочі гурткові кімнати постійно поповнювалися новими зразками, виробами, схемами, роздатковим матеріалом та навчально-методичними посібниками з досвіду роботи;

- регулярно проводилися засідання методичних об`єднань декоративно-ужиткового та художньо-сценічного напрямків, де розглядалися теоретичні і практичні питання роботи з дитячим колективом, проведення занять;

- стимулюючим засобом якісних показників в роботі стала атестація педагогічних працівників, яку пройшли керівники гуртків Кожемяка Світлана Григорівна, Федоришин Тетяна Вікторівна, Бєлогорцева Юлія Миколаївна;

- підвищення кваліфікації при Дніпропетровському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників у 2016 році пройшли Лавнюженкова Н.М., Мусієнко Л.В.

- робота закладу будувалася в тісному взаємозв`язку із освітніми, культурними та громадськими організаціями різних рівнів;

- методичний кабінет поповнився навчально-методичними розробками із досвіду роботи керівників гуртків Мусієнко Л.В., Нікульшиної Т.В., Бондарук А.Т., Федоришин Т.В., та іншими методичними посібниками;

Якісні показники образотворчого, декоративно-прикладного, вокального хореографічного демонструвалися на традиційних виставках району, виставках до Дня міста, на районних святкових програмах для дітей, обласних та Всеукраїнських виставках, в пришкільних дитячих оздоровчих таборів;

Згідно з планом організаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками за основними напрямами позашкільної освіти в області та місті керівники гуртків є постійними слухачами семінарів, учасниками майстер-класів у позашкільних закладах. Так за 2016 рік педагогічні працівники підвищили свій фаховий рівень завдяки участі у 6 семінарах та майстер-класах міського і обласного рівнів.

Протягом року були проведені:

- засідання методичної ради: «Аналіз результативності методичної роботи закладу» (13.01.2016) та «Підсумки навчально-методичної роботи та виконання навчальних програм» (24.01.2016);

- засідання методичних об`єднань художньо-сценічного та декоративно-ужиткового напрямку, на яких обговорювався план роботи на наступний навчальний рік, аналізувалося виконання навчальних планів та програм, якість проведення організаційно-масових заходів та занять, виконання керівників гуртків запропонованих рекомендацій щодо впровадження методики компетентнісного підходу та про системне виховання інтелектуально-творчої особистості, особливості роботи з обдарованими дітьми.

- відвідування навчальних занять в рамках фестивалю професійної майстерності;

- надання індивідуальних методичних консультацій щодо впровадження методик компетентнісного підходу;

- взаємовідвідування занять з метою упровадження в практику роботи досвіду реалізації нових педагогічних ідей і методик.

Основні завдання методичної роботи 2017 року:

- всебічне інформування педагогів про сучасні наукові педагогічні досягнення;

- створення належних умов підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу;

- формування бажання працювати по-новому;

- оволодіння змістом та методикою інноваційних педагогічних технологій;

- вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду, методична інструментовка матеріалів виставок педагогічних ідей і знахідок;

- сприяння соціалізації педагогів і вихованців в умовах інформаційного суспільства;

- формування індивідуального стилю діяльності педагогів;

- приведення програмно-методичного забезпечення до відповідальності нових вимог МОН України;

- продовжити роботу над рівнем професійного зростання та розвитку фахових компетентностей педагогів;

- створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності;

- створення системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси Інтернет.

Виховна та організаційно-масова робота в закладі здійснювалася відповідно до плану роботи закладу на 2016 рік, планів роботи на період канікул, затверджених наказом директора по закладу, розпорядчих документів по закладу відповідно до наказів управляння освіти Амур-нижньодніпровської районної у місті ради, листів Науково-методичного центру управління освіти, наказів управління молоді позашкільної освіти та націоально-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики. Інформація з питань організації масових заходів, виховної роботи доводиться до членів педагогічного колективу шляхом її оприлюднення на офіційному сайті закладу, наказів закладу, нарадах при директорі, педагогічних радах тощо.

Реалізація роботи здійснювалася за напрямками: національно-патріотичне виховання, морально-етичне та естетичне виховання.

Головною метою у проведенні масової роботи був розвиток творчої особистості дитини, її пізнавальних інтересів та індивідуальних здібностей, гармонійного розвитку потреб дитини і творчого потенціалу, виховання самоорганізації та наполегливості до перемоги конкурсах, змаганнях та фестивалях різних рівнів.

Аналіз організаційно-масової роботи нашого закладу дозволяє виділити такі основні напрямки:

- співпраця з навчальними закладами району шляхом проведення конкурсів, виставок для учнів шкіл мікрорайону;

- забезпечення всебічного розвитку дитини, її особистісного зростання шляхом участі в конкурсах, виставках різних рівнів;

- організація культурно-освітньої роботи з дітьми та молоддю шляхом участі в концертах, фестивалях;

- активізація рекламної діяльності закладу через урізноманітнення форм співпраці з органами місцевого самоврядування, установами та громадськими організаціями міста, шляхом участі у заходах та акціях різних рівнів;

- проведення масових заходів у закладі для вихованців та батьків;

- формування активної життєвої позиції через просвітницьку та виховну роботу;

- організацію та проведення культурного дозвілля вихованців закладу, учнів шкіл шляхом організації та проведення масових заходів розважального змісту.

Основними партнерами Центру є освітні заклади, для яких наш заклад є організатором багатьох конкурсів, виставок. За певний період роботи закладу вибудовано злагоджену систему тісної співпраці зі школами району.

Постійний пошук нових форм та методів, застосування нового формату проведення конкурсних проектів значно розширилися, чисельний склад учасників та покращили результативність залучення школярів різних вікових категорій. За 2016 рік було проведено районних (відбіркових) етапів міських конкурсів по довгостроковим програмам, до яких залучено 913 учнів шкіл району, що на 15 відсотків більше, в порівнянні з минулим 2015 роком (таблиця 1).

Показники охоплення учнів шкіл району участю  в районних етапах конкурсів по довгостроковим програмам

Кількість конкурсів

Кількість закладів

Кількість залучених

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

5

8

7

72

120

107

713

794

913

Крім заходів по довгостроковим програмам, в закладі було проведено районні етапи 7 конкурсів різних рівнів, в яких прийняли участь 258 дітей з 20 шкіл району. Всього впродовж 2016 року було проведено 14 конкурсів, в яких прийняло участь 1171 учень з      навчальних закладів.

Важливим показником ефективності роботи закладу є забезпечення всебічного розвитку дитини, її особистісного зростання шляхом участі в конкурсах, виставках різних рівнів. Здебільшого діти відвідують гуртки для отримання кінцевого результату: перемога в конкурсах, представлення своїх робіт на виставках тощо. Тому вихованці нашого закладу теж гідно себе представляли в конкурсах та виставках, участю у яких підтвердили свою патріотичну громадську позицію, відкрили для себе звичаї і традиції українського народу. Загалом протягом 2016 року вихованці Центру взяли участь у 25 конкурсах та виставках різних рівнів, серед яких: 5 – районний етап, міських; 5 обласних, 2 всеукраїнських, 1 міжнародний (таблиця 2).

Показники участі вихованців закладу в конкурсах і виставках за 2016 рік

Рівень конкурсів

Напрямки роботи

Разом

художньо-сценічний

декоративно-ужитковий

кількість конкурсів

кількість вихованців

кількість конкурсів

кількість вихованців

кількість конкурсів

кількість вихованців

районний

2

13

2

15

5

29

міський

1

4

13

80

14

87

обласний

-

-

5

29

5

29

всеукраїнський

-

-

2

3

2

3

міжнародний

-

-

-

-

1

3

Всього

3

17

22

127

26

151

Загальний кількісний показник залучення гуртківців до конкурсів і виставок різних рівнів, представлений в таблиці становить 24% (151 вихованець) від загальної кількості вихованців закладу (614 вихованців). Низький показник зумовлений тим, що специфіка деяких гуртків не передбачає участь вихованців у конкурсах.

Наведені результати дозволяють зробити висновки, що вихованці декоративно-ужиткового напрямку (керівники гуртків Бєлогорцева Ю.М., Войтенко А.О., Бондарук А.Т., Федоришин Т.В., Ковальова Я.В., Кириленко Д.О., Мітрохіна І.Г.) – у 24 конкурсах (98% від загальної кількості конкурсів, у яких заклад приймав участь). А вихованці художньо-естетичного напрямку (керівники гуртків Нікульшина Т.В., Онищенко Н.М., Мусієнко Л.В.) за 2016 рік взяли участь у 3 конкурсах, що складає 12 % від загальної кількості конкурсів, у яких заклад приймав участь).

Керівники гуртків розуміють, що одним із ефективних методів залучення дітей в гуртки та організації культурно-освітньої роботи з ними є участь в концертах і фестивалях. Це сприяє підвищенню мотивації дітей і педагогів до пізнання й творчості, вдосконалення результатів спільної творчої діяльності. В цьому напрямку протягом 2016 року 73 вихованці театрального, хореографічного, вокального та гуртка паперопластики взяли участь у 7 заходах (керівники гуртків – Онищенко Н.М., Нікульшина Т.В., Мусієнко Л.В., Федоришин Т.В.)

З метою популяризації гуртків закладу, закріплення співпраці з установами та громадськими організаціями міста наші вихованці систематично приймали участь у районних, міських заходах, святах, концертах, акціях тощо, які дали можливість продемонструвати свої здібності та вже досягнуті результати свого навчання. Найбільш активними учасниками міських свят, концертів, присвячених пам`ятним святковим датам державного календаря стали 519 вихованців гуртків художньо-сценічного напрямку під керівництвом: Мусієнко Л.В., Онищенко Н.М., Нікульшиної Т.В.). Вони приймали участь в заходах: до Дня Соборності України, до Дня незалежності, у святі «Ой на Івана, ой на Купала», у відкритті змагань з пожежно-прикладного спорту, у концерті з нагоди святкування Дня міста, у мітинзі пам`яті присвяченому 71-ій річниці Перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової «Пам'ять немає забуття», у мітинзі  присвяченому Дню партизанської слави.

З метою розвитку гуманного та толерантного ставлення до оточуючих, виховання моральних якостей 96 вихованців Центру декоративно-ужиткового напрямку долучилися до участі в 7 благодійних акціях (керівники гуртків: Мітрохіна І.Г., Федоришин Т.В., Бондарук А.Т., Кириленко Д.О.). Всього протягом 2016 року 515 вихованців взяли участь у 14 заходах, що становить 84% від загальної кількості гуртківців Центру.

У педагогічній практиці педагогічний колектив ЦХЕТУМ прагне досягти виховного ідеалу. Ми хочемо, щоб наш заклад став закладом де вихованці не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним та соціальним життям. Одним з основних завдань діяльності закладу створення умов для змістовного дозвілля вихованцями Центру та дітей мікрорайону. Реалізація даного напрямку роботи відбулася через проведення традиційних свят та масових заходів до календарних і державних свят під керівництвом керівників гуртків Онищенко Н.М., Мусієнко Л.В., Нікульшина Т.В.:

- весняне сімейно-родинне свято «І доброта, і теплота поєднані  у серці мами»;

- святковий захід «Історія розвитку національного костюму східної України 15-20 ст.»;

- календарний обряд «Проводи зими-зустріч весни»;

- театралізоване дійство «Сорочинський ярмарок»;

- театрально-музична композиція «Мужність і відвага крізь покоління» до 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни;

- святковий захід «Дорослі і діти – завжди поруч», присвячений Міжнародному дню захисту дітей;

- святковий захід до Дня захисника України;

- свято Миколая для вихованців середнього та молодшого шкільного віку;

- святковий концерт, присвячений ветеранам педагогічної праці «Світиться і святиться у світі пісня, хліб і вчителя ім`я»;

- день відкритих дверей «Маю честь запросити»;

- фестиваль дитячої творчості для дітей з особливими освітніми потребами «Почути один одного»;

- «Свято ліхтарика» в гуртку петриківського розпису;

- святковий захід в театральному гуртку для дітей молодшого шкільного віку «Веселі пригоди комах»;

- святковий захід в театральному гуртку для дітей середнього шкільного віку «Подорож в країну казок».

Виховання художньо-естетичної культури особистості вихованців центру здійснювалось також через традиційні виставки творчих робіт: «Весняна карусель», «Барви рідного краю», «Наш вернісаж», «Золота осінь», «Різдвяні фантазії», на яких було представлено колективні творчі справи та роботи 248 гуртківців декоративно-ужиткового напрямку (керівники – Мітрохіна І.Г., Кириенко Д.О., Федоришин Т.В., Бєлогорцева Ю.М.).

Всього впродовж 2016 року 15 внутрішніми масовими заходами було охоплено 1041 вихованець. 432 дорослих, 60 учнів та 40 дітей пільгової категорії. Організаційно-масова робота в позашкільному навчальному закладі безпосередньо об`єднана з навчально-виховною, сприяє вдосконаленню виховного процесу, впровадженню нових форм роботи. З метою формування активної життєвої позиції через просвітницьку та виховну роботу, найбільш значущими рисами виховної системи закладу стали:

- реалізація принципу свободи у виборі значущої для вихованця діяльності;

- гуманізація відносин між учасниками навчально-виховного процесу;

- створення збагаченого середовища для розвитку життєтворчої компетентності особистості.

Одним із напрямків виховної роботи в закладі є національно-патріотичне виховання. Виховання у дітей національної самосвідомості, гордості за свою Батьківщину проводилося згідно нормативних документів та з урахуванням методичних рекомендацій з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232.

В минулому році велика увага приділялася національним, державним святам та дням пам`яті. З метою їх відзначення в закладі були складені та затверджені плани заходів, якими було охоплено всіх вихованців. В усіх гуртках проводилися інформаційно-просвітницькі хвилини по вшануванню пам`яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО, учасників бойових дій на території інших держав, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, жертв голодоморів в Україні та політичний репресій, збройних сил України, перемоги над нацизмом у Європі та 71-ріцниці завершення Другої світової війни, незалежності України, Державного Прапору України тощо. Крім цього на гуртківців долучилися до колективних творчих справ (керівники гуртків: Бєлогорцева Ю.М., Ковальова Я.В., Федоришин Т.В., Мітрохіна І.Г., Нікульшина Т.В.).

Вирішальною фігурою у здійснені всіх завдань патріотичного виховання є педагог, його власний приклад та життєва позиція. Керівники гурків нашого закладу: Бондарук А.Т., Федоришин Т.В., Мітрохіна І.Г., поставили перед собою завдання так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація стала прикладом виховання. В 2016 році ними було проведено майстер-класи: «Пташко лети пташко живи» для 20 вдів ліквідаторів аварії на ЧАЕС, по виготовленню маків до Дня перемоги над нацизмом у Європі.

Одним з важливих напрямків роботи в нашому позашкільному навчальному закладі є організація дозвілля дітей та підлітків під час канікул. У канікулярні дні заклад працював за окремими планами, затвердженими директором закладу. В цей період з вихованцями гуртків проводилася суспільно-корисна та організаційно-масова робота: ігрові програми, майстер-класи, репетиції тощо.

За короткий період роботи нашого центру вибудовано злагоджену систему тісної співпраці зі школами району. Для них у закладі проводилася ціла низка майстер-класів з образотворчого мистецтва. Петриківського розпису, паперопластики, моделювання іграшок та сувенірів. Найчастіше ми здійснюємо свою діяльність за методикою колективних творчих справ, майстер-класів, квестів тощо. Ця методика є дуже ефективною і зручною, бо передбачає планування навчальної та виховної роботи за тематичними періодами, кожний з яких має мету, завдання, часові рамки. Усі ці періоди поєднані спільною педагогічною метою, а закінчується він яскраво підсумковою справою. А наші вихованці виступали в ролі помічників, допомагали гостям виконувати творчі роботи і показували ігрові програми. Традиційно кожного року до Дня захисту дітей проходить свято, на яке запрошуються діти пільгової категорії. Спілкування з однолітками різних формах ігрової та дозвіллєво-розважальної діяльності поліпшує психологічний стан здоров`я дітей, створює умови для професійної орієнтаії та самоврядування особистості.

Крім цього вже стало доброю традицією проведення дозвіллєво-розважальних програм з дітьми, які відвідують літні пришкільні табори. Влітку 2016 року наші керівники гуртків здійснювали виходи в навчальні заклади району №56, 68,114,117 та залучили до своїх заходів 300 дітей.

Всього в канікулярні періоди 2016 року було проведено 51 організаційно-масовий захід, якими було охоплено 182 вихованця, 620 унів шкіл району, 88 дітей пільгової категорії та 52 дорослих.

Зведені результати організаційно-масової роботи за 2016 рік показали стабільність в роботі. Наш заклад став центром духовного життя мешканців мікрорайону (таблиця 3).

Показники організаційно-масової роботи КПНЗ «ЦХЕТУМ» ДМР за 2016 рік

Кількість заходів

Кількість вихованців

Кількість залучених

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

64

83

134

935

2283

3385

1679

2072

2048

За результатами даного аналізу завдання роботи на 2017 рік стануть:

- забезпечення цілеспрямованого і безперервного підвищення професійної майстерності керівників гуртків, надання допомоги педагогам, що відчувають труднощі в організації занять, організація самоосвіти, координація її з колективними формами методичної роботи;

- організація роботи із забезпечення навчальних кабінетів наочністю і технічними засобами навчання.

- організація роботи з комплектування та добору контингенту у гуртки (відвідування ДНЗ, СЗШ, організація виїзних майстер-класів у школах району);

 

- розвиток і підтримка обдарованих вихованців, стимулювання творчого самовдосконалення, залучення вихованців до участі в конкурсах різних рівнів, залучення батьків до співпраці в роботі по якісній підготовці до конкурсів