Структура закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради

протокол від 03.09.2014 №2

Директор закладу

____ Н.М.Лавнюженкова

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

Напрями діяльності закладу

НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНА

РОБОТА

ОРГАНІЗАЦІЙНО - МАСОВА

РОБОТА

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Завідувач

організаційно-масовим відділом

Методист

Завідувач

художньо-естетичним відділом

Культорганізатор