Положення про художньо-естетичний відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради

протокол від 01.09.2015 №3

Директор закладу

____ Н.М.Лавнюженкова

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про художньо - естетичний відділ

КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді»

 

Художньо - естетичний відділ є структурним підрозділом Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради, який організовує і проводить різноманітні масові заходи, організовує участь та підбиває підсумки районних, міських, обласних, Всеукраїнських конкурсів.

Свою діяльність спрямовує на залучення вихованців до конкурсної, масової, дозвіллєвої роботи  відповідно до напрямів діяльності, які визначені у Статуті закладу у позаурочний та позакласний час.

Відділ проводить:

- роботу художньо-естетичного відділу:

проведення конкурсів, оглядів, фестивалів різних рівнів, конференції, свята з організаційно-масовим та інших напрямів згідно з річним планом роботи;

 

Відділ художньо - естетичної роботи організовує:

Відділ організовує і проводить різноманітні районні та внутрішні масові заходи, участь колективів художньо – сценічного, хореографічного профілю в масових заходах закладу, району, міста, області, участь колективів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, відповідно до вікових особливостей вихованців, учнів, слухачів, а також залучає учнівську молодь до участі у міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах, виставках, акціях, використовуючи очно-заочні форми роботи. Відділ художньо - естетичної роботи здійснює координацію роботи загальноосвітніх навчальних закладів району з питань участі у довгострокових міських програмах та конкурсах різних рівнів.

В період літніх канікул організовує проведення навчальної, пізнавальної та масово – виховної роботи в пришкільних таборах.

Матеріальну базу відділу складають:

кабінети, постійно-діючі виставки робіт вихованців, ілюстративний матеріал, виставочні стенди.

У відділі працюють:

- завідувач відділу,

- методист.

Завідувач відділу належить до категорії керівників. Призначення на посаду завідувача відділу та звільнення з неї здійснюється наказом директора позашкільного закладу з дотриманням вимог КЗпП України. Завідувач відділу підпорядковується безпосередньо директору.

Методист належить до професійної групи спеціалістів в галузі методики навчально-виховної діяльності. Призначення на посаду методиста та звільнення з неї здійснюється наказом директора закладу з дотриманням вимог КЗпП України. Методист підпорядковується безпосередньо завідувачу відділу, керується розпорядженнями директора, заступника директора по навчально-виховній  роботі, рішеннями педагогічної, методичної ради.